Reiki Novac

ŠTA JE ENERGETSKA TEHNIKA REIKI NOVAC

Savladajte uspešno primenu novog sistema Reiki Novac koji se zasniva na radu s Duhovnom Energijom Novca. Cilj ovog sistema je duboko isceljivanje aspekta novca u životu osobe i karme novca, a samim tim i vidno poboljšanje finansijske situacije, kao i njene stabilizacije, nezavisno od okolnosti. Pomoću ovog sistema mi, takođe, možemo pomagati i drugima. Sistem Reiki Novac omogućava nam da se bavimo isceljenjem kako kontaktno, tako i na daljinu, da utičemo na sebe i svoj život, na bližnje, na situacije i na odnose, kao i da uspešno radimo na postizanju ciljeva i svega u vezi s Novcem.

Sistem Reiki Novac sastoji se od tri stepena i podrazumeva Inicijacije dubokog uticaja i rad sa simbolima:
na I stepenu s 4 simbola, na II stepenu s 3 simbola, na III stepenu s 2 simbola i sa Anđeoskim energijama.


EFEKTI:

• Sposobnost da se stvore svi neophodni energetski i materijalni uslovi da se zaradi novac koji će doneti najvišu korist, kako za praktičara, tako i za čitavu zajednicu;
• Podržavanje i umnožavanje istinskog materijanog Izobilja;
• Isceljivanje energije novca Roda;
• Isceljivanje lične energije novca osobe;
• Jačanje, ozdravljenje i očišćenje energetskog sistema ljudskog bića;
• Podešavanje sistema na frekvenciju čiste energije novca u cilju regulisanja finansijskih problema i ostvarivanja regularnog i uravnoteženog protoka energije novca u životu osobe, zajednice, Čovečanstva;
• Stvaranje harmoničnog eteričnog magneta za energiju novca od energetskog sistema osobe;
• Pravljenje energetskog magneta za novac od bilo kog objekta;
• Isceljivanje energije novca na planetarnom nivou;
• Pojačanje protoka Duhovne energije novca, a samim tim i ubrzanje dolaska potrebnih rezultata;Reiki novac
• Isceljivanje loše Karme novca, kako lične, tako i karme Roda;
• Isceljivanje dubljih slojeva i duboko pročišćenje Lične energije novca i energije novca Roda;
• Isceljivanje problema Ličnog, Emocionalnog i Mentalnog karaktera vezano za novac u cilju trajnog ozdravljenja te oblasti života i ozdravljenja sebe;
• Pojačano privlačenje novca u život;
• Efikasnije postizanje ciljeva u vezi sa finansijama;
• Pročišćenje prostora i njegovo programiranje za privlačenje novca i stabilizaciju priliva energije novca u živote ukućana.


USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Kontraindikacije i mere opreza ne postoje.


Tehničke informacije:
Trajanje seminara: 6 sati
Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: priručnik i simboli

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi,
na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235- 999-1
ili na e-mail adresu: [email protected]