Master Božanske Moći       

NOVO!

Najmoćnije do sada od Isusa

Specijalno za Vaskrs

Na dan podizanja velikih energija

Master Božanske Moći

Božanska moć Isusa Hrista

Lavinija Sina Šendrej

Inicijacija – aktivacija

Naknadna primena energije nije neophodna,ali je moguća ukoliko to želite

Veoma moćan visokovibracioni sistem od Isusa Hrista.

Isus je imao OGROMNU moć. On je doneo isceljenje, spasenje, znanje i Božanski poredak kroz jedinstvenu, mističnu sposobnost sile Božije koja je živela u njemu.

Tu mističnu Božansku moć Isus je neprekidno, neizbežno i neopozivo manifestovao kroz svoje postupke i glas, izgovorenu reč, gestove i poglede.

Jedna od Isusovih tajni bila je izgovorena IMPERATIVNA reč (zapovest) ujedinjena sa moći Boga koja deluje kroz nju.

Naredio je demonima da napuste ljude i oni su otišli. Naredio je paralisanom čoveku da ustane i ide i on je hodao.

Zapovedao slepom da progleda i to se dogodilo, bolesnom da ozdravi i taj je postao zdrav i još mnogo drugih velikih i malih čuda manifestovao je Isus.

Ovo je VISOKO Vibraciona Inicijacija za Vas u punom spektru Božanske moći, koju je Isus koristio u svom radu na Zemlji.

Tokom inicijacije Isus će ugraditi u Vas Kristalni krst azurnog sjaja koji nosi  u sebi moć Boga koju je Isus koristio dok je bio čovek na Zemlji. Ovo je veoma moćan i efikasan Božanski energetski instrument/alat.

Toliko je jak da ga je nemoguće opisati rečima. Ugrađen je u solarni pleksus i stalno šalje svoje energije horizontalno i vertikalno. Neprekidno deluje na Vas i na Vaše okruženje.

Ujedno takav Krst manifestuje se kroz Vas kao stvarni fizički instrument na astralnom planu i Vi ga možete koristiti  svojom namerom na bilo koji način, koji možetezamisliti.

Ovaj krst nema nikakve veze sa religijom. To je jedan od najmoćnijih geometrijskih oblika sam po sebi.

Ovaj krst je jedna vrsta žezla (štap) nalik onima, kojim su se koristili u drevnim hramovima sveštenoslužitelji. On je „ogroman“ i u sjedinjenju sa njim osoba se uzdiže do posebnog energetskog statusa i stiče nezamislivo moćne sposobnosti.

ONLINE

Ukoliko to budite želeli, vreme rada s energijom:2-15 minuta

Seminar održava: Transformacioni učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara: 2,5 – 3 sata, proces Inicijacije traje 1 sat.

Datum održavanja: 13. aprila 2023. godine u 17.00 h.

Dobija se: skripta, sertifikat Mastera Azurne Moći

Razmena energije: promotivno 13.04.2023. godine – 15.000,00 dinara.

Sledeći seminar biće održan po ceni od 22.000,00 dinara.

Na svetskom nivou 1.490,00 evra

Za sve dodatne informacije i  prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/23-59-991

ili na imejl: aida@reiki.rs

                          Neke od mogučnosti svetlosnog kristalnog Krsta 

 • Možete gapostavljati  u određene prostorije, zgrade, mesta itd. i programirate po želji i potrebi, da održava i stvara energiju zdravlja ljubavi, harmonije, bogatstva itd.
 • Možete da ga postavljate na bolna mesta ili na celo telo za izlečenje. Na više mesta odjednom sebi i drugima.
 • Možete postavljati na odnose kako bi se harmonizovali u automatskom režimu.
 • Možete da postavite na svoj posao, da se moćno razvija i donosi prihode.
 • Možete postaviti na mesta gde čuvate novac ili dokumenta vezano za finansije, s programom da umnožava i privlači.
 • Možete postaviti na oblasti svog života da podignete nivo kvaliteta.
 • Možete da postavljate na radni sto, na radno mesto, u radni prostor, da podignete vibracije i date program koji je Vama potreban za uspešan rad.
 • Možete da rasporedite i više kopija svetlosnog Krsta u životnom ili radnom prostoru, bilo kom i bilo čijem prostoru. U zatvorenom i na otvorenom prostoru.
 • Možete da napravite još jedan kristalni Krst ili više njih. Nakon što primite inicijaciju, imaćete pravo da ga neograničeno umnožavate, pošto ćete postati zvanični provodnik sile Krsta i možete da ga koristite bilo kada i bilo gde u svetu.
 • Možete da ga postavite ispred Vaše kuće, zgrade, ispred sebe ili drugih kao moćnu zaštitu i odbranu. Može da deluje u trenutku.
 • Možete ga pričvrstiti za određene predmete, postaviti ga, pustiti da levitira ili ga mentalno koristiti rukama kao alat ili oružje ako treba da se odbranite.
 • Možete ga držati blizu sebe kao veliki štap, visok skoro koliko i Vi i može da emituje magično svetlo za određene svrhe, radi ostvarenja ciljeva i projekata. Dovoljno je da ujedinite nameru i pogled, viziju i krst radi svoj svetlosni posao.
 • Mnogo toga može da učini za Vas kristalni svetlosni krst. Više o tome na seminaru.
 • Kristalni krst takođe može da Vas „nauči“ i pokaže kako da ga koristite.

                                                 Božanska moć

 • Eliminisanje zla u svim njegovim oblicima
 • Punjenje Božanskim energijama bilo koga i bilo čega.
 • Pražnjenje, oslobađanje bilo čega i od bilo čega
 • Energetski rad u BILO KOJIM oblastima/pitanjima, BILO KOJI način i na SVIM nivoima.
 • Lečenje tela, duha, duše, odnosa, situacija, prostora, kućnih ljubimaca i svih drugih živih bića.
 • Znanje, dobijanje svih potrebnih informacija, upućivanje i vođstvo Isusa
 • Buđenje, uzdizanje
 • Pročišćenje organizma, odnosa, situacija, prostora, bilo koga i bilo čega generalno.
 • Zaštita i odbrana.
 • Manifestacija, postizanje ciljeva u svim oblastima života i MNOGO VIŠE!!!