Početna obuka Luna Reiki

POČETNA LUNA REIKI OBUKA

I stepen mogu da pohađaju kako osobe koje praktikuju Usui Reiki, tako i svi oni koji nisu Usui Reiki praktičari.
II stepen mogu da pohađaju osobe koje su prošle obuku u I stepen Usui Reikija.

Pauze između Luna Reiki nivoa
Pauze između nivoa podrazumevaju vreme praktikovanje znanja dobijenih na seminaru određenog stepena, pre pohađanja obuke za sledeći stepen.

Za osobe koje nisu Usui Reiki praktičari – a koje su prošle obuku I stepen Luna Reikija – preporučuje se praktikovanje Luna Reikija u trajanju od jedan mesec, nakon čega je neophodno proći obuku u I stepen Usui Reikija. Dva-tri meseca nakon završene obuke u I stepen Usui Reikija, osoba može upisati II stepen Luna Reiki stila. Praktičari I stepena Usui Reikija, kao i praktičari viših Usui Reiki nivoa, mogu proći I i II stepen Luna Reikija bez pauze.


I STEPEN LUNA REIKIJA

Tokom seminara vrši se prenos teoretskih, energetskih i praktičnih znanja:

• Teoretske osnove
• Upoznavanje s osnovnom i opštom formulom pokretanja energije (simbol Luna). Mogućnosti, karakteristike, primena.
• Upoznavanje s formulom pokretanja energije vezano za hormonalni sistem (simbol Hormoni). Mogućnosti, karakteristike, primena.
• Praktični rad: uvežbavanje aktivacije simbola.
• Podešavanje na vibracije (Inicijacija) – prenos energetskih znanja
• Praktični rad: Luna-autotretman; Luna-tretman za drugu osobu; dopunske Luna tehnike.
• Usklađivanje Usui Reikija s Luna Reiki stilom.

Stečena znanja i umeća nakon obuke:

• Umeće povezivanja s energetskim vibracijama Meseca (Lune), koje odgovaraju različitim aspektima života žene (razvoj razumevanja prema sebi i osobama muškog pola; harmonizacija odnosa sa sobom i osobama muškog pola; aktivacija stagnirajućih ili zablokiranih životnih procesa; unapređenje zdravlja generalno; podmlađivanje, unutrašnja i spoljašnja lepota;
• Umeće rada na unapređenju zdravlja iz oblasti svih „ženskih“ tegoba (psihičkih, fizičkih). Otklanjanje bola;
• Umeće rada na unapređenju zdravlja u slučajevima tegoba koje su vezane za: bubrege, krvni pritisak, krv, limfni sistem, kao i sve što je vezano za „tečnosti“ (vodu) u organizmu;
• Umeće rada na regulaciji ženskog mesečnog ciklusa;
• Umeće rada na regulaciji hormonalnog statusa;
• Umeće rada na harmonizaciji i revitalizaciji reproduktivnih organa;
• Za muškarce: umeće rada na harmonizaciji rada prostate, kao i umeće ublažavanja upalnih procesa;


Tehničke informacija:

Trajanje seminara 4 sata.
Seminar održava: Reiki Master-učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: sertifikat o završenom I stepenu Luna Reikija i priručnik


II STEPEN LUNA REIKIJA

Tokom seminara vrši se prenos teoretskih, energetskih i praktičnih znanja:

• Teoretske osnove
• Upoznavanje s dve nove formule pokretanja energije, 2 simbola:
• simbol „Uspeh-plodnost“ i simbol „Vitkost-lepota“. Mogućnosti, karakteristike, primena.
• Praktični rad: uvežbavanje aktivacije simbola.
• Podešavanje na vibracije (Inicijacija) – prenos energetskih znanja.
• Praktični rad: Luna-autotretman; Luna-tretman za drugu osobu; dopunske Luna tehnike.
• Ciljne Luna tehnike: „Regulisanje telesne težine“; „Harmonizacija muško-ženskih odnosa“; „Stvaranje harmonične veze ili porodice“; „Plodnost“; „Privlačenje energije uspeha u život“; „Rad s decom – devojčicama“;
• Praktični rad: Luna Reiki tehnika za revitalizaciju i dopunu ženske energije u biću.
• Kombinovanje Usui Reikija s Luna Reiki stilom.
• Rad na daljinu.

Stečena znanja i umeća nakon obuke:

• Umeće rada na stvaranju energetskih uslova za plodnost (na bilo kom polju );
• Umeće rada na regulisanju prvobitnih razloga neplodnosti;
• Umeće stvaranja harmoničnih energetskih uslova za začeće i rođenje deteta;
• Umeće rada na harmonizaciji stanja kod dece – devojčica;
• Umeće rada na regulisanju prvobitnih razloga za odsustvo materijalnog blagostanja;
• Umeće rada na harmonizaciji različitih situacija;
• Umeće rada na postizanju efikasnosti i uspeha na svakom poslu;
• Umeće rada na regulaciji metabolizma;
• Sposobnost stvaranja energetskog ključa ka svom duhu;
• Umeće pružanja podrške svom fizičkom telu u cilju regulisanja telesene težine (smanjenje, ili povećanje);
• Umeće rada na redukciji celulita


Tehničke informacija:

Trajanje seminara 4 sata.
Seminar održava: Reiki Master-učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: sertifikat o završenom II stepenu Luna Reikija i priručnik