Luna Reiki

Trenutno na svetu postoji preko 30 stilova Reikija koji su potekli od izvornog, tradicionalnog Usui Reikija, pa tako i Luna Reiki.
Svi stilovi su bazirani na primeni Životne energije u svrhu unapređenja psihofizičkog stanja i kvaliteta života. Međusobno se razlikuju prilazima, formulama pokretanja energije i ciljnim usmerenjem na određene aspekte ljudskog bića i života, a takođe, načinima sprovođenja Inicijacije – procesa podešavanja na energetske vibracije, procesom prenošenja sposobnosti kanalisanja Životne energije.


ŠTA JE LUNA REIKI

Luna Reiki kao stil nastao je na severu Rusije, u Sibiru, i bio je sistematizovan 2000. godine od strane grupe ruskih Usui Reiki Mastera-učitelja među kojima su i lekari s dugogodišnjim iskustvom.

Luna ReikiLuna Reiki je jedan od najpopularnijih stilova u Rusiji, posebno među ženama svih uzrasta.
Reč „Luna“ u prevodu s ruskog označava „Mesec“. Luna Reiki predstavlja kombinaciju čiste Životne energije i energetskih vibracija Meseca – Lune. Inicijacijom u Luna Reiki osoba se podešava na vibracioni nivo Meseca, čije su energije, kako je poznaznato, ženskog tipa: mekane, nežne, na neki način rasplinute i istovremeno dubokoprodiruće i moćne.

Luna Reiki predstavlja usmereno delovanje Životne energije, sinhroizovano s ritmovima Meseca i vibracijama njegove energije, u cilju usklađivanja s bioritmovima i energetskim tokovima u ljudskom organizmu. Takav prilaz omogućava ne samo još jedan produktivan način za unapređenje psihofizičkog stanja, već i viši nivo samoisceljivanja na različitim poljama života, kao i pomoći bližnima.

Energija Meseca (Lune) je ženskog karaktera, pa tako povoljan uticaj Luna Reikija možemo uočiti pre svega u slučajevima vezano za ženske probleme (fizičke, psihološke i psihičke), kao i u svim oblastima na koje Mesec inače, prirodno ostvaruje uticaj. Luna Reiki često nazivaju „Reikijem za žene“ jer najvećim delom podržava sve ženske aspekte kao i njihov progres i stabilizaciju.

Ruski specijalisti su došli do zaključka da se većina ženskih problema, kako psihofizičkih, tako i problema u okolnostima ličnog života žene, javljaju zbog dominacije unutarnje energije muškog tipa – Jang u ženskom organizmu, što potiskuje ženski energetski aspekat Jin i umanjuje njegovu aktivnost.

Dominacija muške unutrašnje energije u ženskom biću, stvara jednu vrstu ozbiljnog naprezanja, tj. unutrašnjeg energetskog pritiska koji izaziva vidljivu neravnotežu, i na takav način, polako ali sigurno, utiče ruinirajuće na ženu na svim nivoima – kao na biće u celini.

Yin yangGledano sa aspekta rada s energijama i njihovim uticajem na psihofizičko stanje žene, ruski specijalisti smatraju da u legitimne ženske zdravstvene tegobe mogu da budu svrstana samo srčana oboljenja. Sva druga narušavanja, pa čak i ona koja se nazivaju “ženskim zdravstveni tegobama“, javljaju se zbog pomenutog naprezanja tj. napetosti koja se javlja usled dominacije muške Jang energije u ženskom biću.
Primena Luna Reiki stila probuđuje u ženskoj osobi njenu pravu prirodu, dovodi do izražaja unutrašnji ženski aspekat (koji je često zapostavljen ili potisnut), te vremenom, na taj način dovodi do prirodne energetske ravnoteže sve sisteme u organizmu, kako suptilne tako i fizičke, što se povoljno odražava na opštem psihofizičkom stanju, pa čak i na okolnostima života.

Luna Reiki pomaže ženi da otkrije ženu u sebi, što je izuzetno bitno za potpuno razotkrivanje prirodnih potencijala, i tako značajnog za harmonični život svake osobe – psihičkog rođenja, tj. stabilnosti i ostvarenosti.

Ako je za svako ljudsko biće cilj života na nivou duše razvoj Ljubavi, umeće voleti i širiti ljubav, to je zadatak ljudskog bića na nivou duha i tela, da kroz autentičnost svog pola, kroz jedinstvenost ličnih energija, dođe do potpunog ispoljavanja sebe u svim unikatnim bojama individualnosti, ispoljavanja na ovozemaljskom planu u ulozi koja je određena Kosmosom i Stvoriteljem. Rešavanje takvog zadatka (već i sam proces) nemonivno povlači za sobom stanje ispunjenosti i sreće, a pored toga, podstiče i kod dugih ljudi sposobnost rešavanja ličnih zadataka, tj. ispoljavanja sebe u potpunosti i na pravi način.
U cilju potpunog ispoljavanja sebe u svetlosti svih unikatnih individualnih boja na ovozemaljskom planu i ispunjenja svrhe svog postojanja, osoba bi trebalo da prođe kroz faze ne samo fizičkog rođenja, nego i psihičkog rođenja a po mogućstvu i duhovnog. Psihičko rođenje nije uvek lako ostvariti ukoliko osoba nije svesna svog prirodnog potencijala određenog polom (a shodno tome unutrašnjim energijama) i ukoliko osoba ne poseduje jasan osećaj pripadnosti svom polu tj. snažno izraženu muževnost ili ženstvenost.

Redovna primena Luna Reikija dovodi do izražaja ženske energije u ženi, podiže na najviši nivo ispoljavanje njene prave prirode, te na taj način stvara i uslove za ostvarenje procesa psihičkog rođenja kod žene.
Luna Reiki, takođe, pomaže harmonizaciju muško-ženskih odnosa. Mi, ljudi, svi komuniciramo pre svega na energetskom nivou, i na tom energetskom nivou, pre svega, ostvarujemo određeni uticaj jedni na drugi, što se najslikovitije vidi kroz muško-ženske odnose. Probuditi pravu ženu u ženi najlakše može muškarac s izraženim aspektom Jang. Isto tako, žena s izraženim ženskim aspektom Jin, probuđuje kod muškarca njegovu pravu prirodu tj. pomaže izražavanju Jang energetskog aspekta.
U momentu kada se kod žene aktivira i dolazi do izražaja zapostavljena ženska energija, kod osoba muškog pola koji su bliski toj ženi, takođe, vremenom, dolazi do prirodne ravnoteže tako što se podstiče aktivacija muškog energetskog aspekta, što se povoljno odražava kako na međuljudskim, muško-ženskim odnosima, na mogućnosti samoizražavanja i ličnih dostignuća, tako i na okolnostima zajedničkog života ljudi. Osoba ženskog pola čiji su aspekti u ravnoteži i čija je prirodna ženska energija probuđena, ukoliko još uvek nije srela svog partnera, često dobija takvu priliku tokom redovnog praktikovanja Luna Reiki stila.
Osobe muškog pola koje primenjuju Luna Reiki stil, mogu da zabeleže smanjenje dominacije previše izražene energije muškog tipa, koja se najčešće ispoljava kroz agresivne reakcije: preteranu impulsivnost, ljutitost, gordost, „hladnoću“, distanciranost, izraženi narcisizam i snažno izražen ego.
Energije agresivnog karaktera nisu štetne samo za okruženje, nego pre svega za samu osobu koja ih proizvodi, gaji i ispoljava, jer posebno destruktivno utiču na celokupno biće osobe i na tok njenog života.

Posebno interesovanje vezano za Mesec (Lunu) kao najbljiže nebesko telo Zemlji (koje ostvaruje nedvosmisleni i neosporni uticaj na ljudsko biće), javlja se od davnina. Dešavanja na Zemlji često su bila povezana sa stanjem Meseca, što je i danas aktuelno i najčešće se naziva geomagnetskim uzburkavanjem i gravitacionim aktivnostima.

Luna ReikiKrećući se oko Zemlje u smeru suprotnom od kazaljke na satu, Mesec stvara geomagnetska uzburkavanja koja snažno utiču na psihofizičko stanje ljudskog bića, na procese koji se odvijaju u unutrašnjosti Zemlje, kao i premeštanje, tj. kretanje vodenih i vazdušnih masa, što takođe, i dodatno utiče na većinu ljudi.

Treba reći da se tečnost kao prirodna pojava, najviše nalazi pod uticajem Meseca (Lune) i bukvalno, sleduje njegovo kretanje, prati Mesec u stopu, stvarajući ozbiljna kolebanja koja možemo jasno uočiti kao plimu i oseku. Poznato je da se ljudski organizam 60-78% sastoji od vode i takva činjenica dodatno objašnjava povezanost ljudskog bića i zavisnost njegovih stanja od kretanja, ritmova i svih mogućih promena Meseca, kao nebeskog tela. Ovu jedinstvenu osobinu Meseca (Lune) vezano za uticaj na sve vodene mase na zemlji, ljudi koriste i za dobijanje besplatne energije. Na obalama mora i okeana, sada možemo da vidimo vodene elektrodistribucije koje stvaraju električnu energiju pomoću „rada“ Meseca.

Pored toga što Mesec stvara mogućnost za dobijanje električne energije, kao i sve u Univerzumu, poseduje i svoju vlastitu energiju određenog tipa, pa ova energija dodatno proizvodi nove energetske procese tokom svog uticaja na ljudsko biće.
Uticaj čiste energije Meseca (Lune) na psihofizičko stanje osobe (bez Životne energije) može biti veoma različitog karaktera i ne uvek povoljnog. Na primer, pod uticajem mesečevih mena, kod mnogih ljudi mogu se javiti glavobolje, nervna napetost, promena krvnog pritiska, težina u nogama i u celom telu, razne vrste bolova, aktivacija hroničnih oboljenja, kao i hronični umor. Luna Reiki predstavlja usklađeno delovanje Životne energije i vibracija Meseca (Lune), što uvek povoljno i harmonizujuće utiče na ljudsko biće.

Među uzrocima naših psihofizičkih problema, nisu samo promene u organizmu koje su posledica uticaja Meseca, već i naša neusklađenost sa njegovim vibracijama, kao i neznanje iskorišćavanja energije Meseca (Lune) u cilju samopomoći, razvoja pozitivnih kvaliteta, a time i rešavanja ličnih zadataka, koje bilo koja tegoba donosi sa sobom i koje ona predstavlja na fizičkom planu.

Luna utiče na sva naša unutrašnja stanja: na emocije, misli i duševna stanja. Luna utiče na naše psihofizičko zdravlje, na čitav organizam i na celokupno biće.
Stanja koja se stvaraju pod uticajem Meseca, kao i drugih kosmičkih objekata i spoljašnjih pojava, danas se nazivaju bioritmima, tj. ritmima koji se javljaju u ljudskom organizmu. Ritam utiče na rad svakog organa, uključujući ili isključujući vrhunac njegove aktivnosti. Naučnici su izračunali da je samo tokom 24 sata u ljudskom organizmu prisutno više od 300 bioritama.
Ritam je nešto veoma prirodno za nas ljude: mi dišemo u određenom ritmu, ljudsko srce kuca u određenom ritmu, mi spavamo u određenom ritmu, kod nas se javlja osećaj gladi u određenom ritmu, i sve funkcije našeg organizma su ritmične. Kada neki od ritma biva narušen, on prestaje da se usklađuje s ritmom čitavog organizma i pojedinih oblasti u njemu, pa se osoba oseća vidljivo lošije kako fizički, tako i psihički.

Proučavanjem bioloških ritmova i njihovim uticajem na psihofizičko stanje ljudskog bića, bavi se nekoliko nauka, to su: hronobiologija, hronomedicina, bioritmologija. Na ritmove se orijentišu i homeopatija i istočna medicina.

Uticaj Lune na bioritme ljudskog bića odavno je očigledan a još u IV veku p.n.e. Hipokrat je rekao: „Trajanje svih pojava, može da se prirodno i jednostavno meri periodima. Ja nazivam periodima dan i noć, mesec i godinu, vreme koje se njima meri, a takođe i obavezno, mesečeve periode“.
Kao što smo shvatili, bioritmi su ponajviše vezani za gravitaciju Meseca (Lune), a pošto se ljudsko biće sastoji velikim procentom od vode, to Mesec utičući na tečnosti u ljudskom organizmu, utiče i na njegovo zdravstveno stanje, na fizičko telo i na psihu. Američki psihijatar L. Ravic rekao je: „Mesec (Luna) ne određuje direktno ponašanje ljudskog bića, ali menjajući odnos elektromagnetnih snaga u Kosmosu, Mesec može da izaziva kardinalne promene u ponašanju ljudskog bića“.

Luna ReikiKako bi bolje razumeli uticaj Meseca (Lune) na ljudsko biće kao i njegovu prirodnu i povoljnu, za ljudski organizam, usklađenost sa Životnom energijom, treba da počnemo s razmatranjem Meseca, kao jedne vrste snažne energije.

Energija Meseca (Lune) predstavlja mnogo toga, a najviše: vodu, noć, pasivnost, um, majku, ženu, mir. S osvrtom na istočnu psihologiju Luna predstavlja emocije i misli.
Energija Meseca (Lune) oličenje je ženske i majčinske energije, stoga uvek je povoljna za decu, rađanje, plodnost (stvaranje i kretativnost u svakom smislu), stanje unutrašnje sreće, intuiciju, unutrašnji komfor, blagostanje, smirenje, pamčenje, zdravo rasuđivanje, prizemljenost. Energija Meseca (Lune), kao što smo već shvatili, ostvaruje snažan uticaj na vodu, a time i na sve tečnosti generalno, kako na planeti Zemlji, tako i u organizmu ljudskog bića.

Mesec je ženska planeta, ona je uvek odgovorna za emocije, koje su uzročnici svih mogućih tegoba i poteškoća, ili naprotiv – uzročnici harmoničnog stanja osobe na svim nivoima.

Pomoću Životne energije, uticaj Meseca (Lune) na ljudsko biće je takav da prirodno pomaže razvoj divnih crta karaktera, kao što su: dobronamernost, strpljenje, odsustvo svake vrste agresije (unutrašnje ili spoljašnje), umeće da u svemu vidimo Dobro, kao i Viši smisao događaja. Razvija mudrost, lakoću u svakoj komunikaciji, otvorenost, saosećanje i spontan osećaj sreće, bez obzira na okolnosti. Pomaže brzo oslobađanje od destrukitvnih energija, koje se formiraju usled strahova, fobija, konstantnih osnovanih i neosnovanih briga i još mnogo toga.
Životna energija, lako i povoljno usklađuje ritmove ljudskog bića s ritmovima i promenama Meseca kao nebeskog objekta, pored toga ne dopušta disharmonizujući uticaj Meseca na ljudsko biće. Naprotiv, pomaže primenu energije Meseca u cilju poboljšanja psihofizičkog stanja ljudskog bića na svim nivoima, što dovodi do pozitivnih promena.
Energija Lune usklađena s čistom Životnom energijom je zanimljiva harmonizujuća sila, koja otvara nove mogućnosti u samoisceljivanju, pomoći bližnima i poboljšanju kvaliteta života.


USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Sistem Luna Reiki predstavljen je sa ČETIRI stepena.


PROCES ČIŠĆENJA

Kao i u Usui Reikiju, proces čišćenja nakon Luna Reiki „Podešavanja“ je uvek na snazi, s tim da simptomi čiščenja mogu da budu kako prisutni tako i odsutni. Sve je u skladu s individualnim osobinama, energetskom i duhovnom spremnošću praktičara.
U slučaju da su eventualni simptomi čišćenja izraženi, oni se prikazuju pre svega na mentalnom i emocionalnom nivou, kroz ispoljavanje raznovrsnih i ne uvek prijatnih emocija i razmišljanja.
U pojedinim slučajevima i krajnje retko, simptomi mogu da se prikažu i na fizičkom planu u vidu kratkotrajno izraženih problema s ciklusom ili blagog opterećenja (osećaja težine) u oblasti reproduktivnih organa.
Primenom Luna Reiki autotretmana svi simptomi bivaju brzo nivelisani.

Save