Viša obuka Kundalini Reiki

VIŠA KUNDALINI REIKI OBUKA

Kundalini Reiki sistem može da ima više nivoa, jer svaki od njih podrazumeva novi korak u podizanju psihobiološke energije na potpuno novi, viši nivo. Osnovnih, bazičnih nivoa ima četiri.


III STEPEN KUNDALINI REIKIJA

KUNDALINI REIKI MASTER

Obuku za III stepen Kundalini Reikija, može da pohađa svaka osoba koja koja je završila I i II stepen Kundalini Reikija,
II stepen Usui Reikija i praktikovala Kundalini Reiki najmanje 30 dana.

Inicijacija III stepena Kundalini Reikija, i sama obuka na seminaru, omogućava da prethodne Inicijacije i energetske sposobnosti osobe su maksimalno pojačane.
Grlena čakra i čakra Solarnog pleksusa, centar Hara i Prva čakra su potpuno otvorene, aktivirane probuđenom Kundalini.
Svi energetski kanali su prošireni. Kundalini doseže do Krunske čakre i kontinuirano se oslobađa iz nje.
Pojavljuje se sposobnost sprovođenja Inicijacije neživih objekata, kao što su: kristali, biljke, prostor (i tome slično) u cilju stvaranja kanala za protok Životne energije od njih.

Tokom seminara vrši se prenos teoretskih, energetskih i praktičnih znanja:
• Teoretske osnove
• Tehnika pripreme za Inicijaciju
• Inicijacija
• Praktični rad:
– Tehnika „Balans“
– Tehnika „Almazni Reiki“
– Tehnika „DNK Reiki“
– Tehnika „Kristalični Reiki“
– Tehnika „Vraćanja svom biću energije zemlje, a takođe i sa određenih mesta života ili privremenog boravka“
– Tehnika „Porođajna trauma i Reiki“
– Tehnika „Prošli život i Reiki“


Tehničke informacije:

Trajanje seminara 5-6 sati.
Seminar održava: Reiki Master-učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: sertifikat o završenom III stepenu Kundalini Reikija i priručnik


IV STEPEN KUNDALINI REIKIJA

KUNDALINI REIKI MASTER-UČITELJ

Obuku za IV stepen Kundalini Reikija, može da pohađa svaka osoba koja je završila III stepen Kundalini Reikija, kao i IV stepen Usui Reikija i praktikovala stečena znanja najmanje 12 meseci.

Inicijacija IV stepena Kundalini Reikija, i sama obuka na seminaru, omogućava da praktičar dobije sva znanja (uključujući i energetska) za samostalno sprovođenje procesa obuke u sve stepene Kundalini Reikija, uključujući Inicijacije.
Na ovom stepenu se maksimalno pojačavaju sve energetske mogućnosti stečene na prethodnim nivoima obuke tj I, II i III stepenu Kundalini Reikija.
Dodatno se otvaraju sve čakre a time i glavni energetski kanal, a čakre na dlanovima bivaju proširene i pojačane.
Praktičar je u potpunosti spreman za samostalni rad u cilju prenosa teoretskih, praktičnih i energetskih znaja iz oblasti Kundalini Reikija.


Tehničke informacije:

Seminar održava: Reiki Master-učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: sertifikat za Kundalini Reiki Mastera učitelja i priručnik