Početna obuka Kundalini Reiki

Kundalini Reiki je jedan od najednostavnijih i najpopulatnijih Reiki stilova u svetu, sistematizavan zahvaljujući učitelju Reikija i meditacije Ole Gabrielsenu.

Kundalini Reiki je dugi niz godina zastupljen u mnogim zemljama sveta. Neprestano se razvja i transformiše, prilagođava se energetskim uslovima planete, svakoj etapi njenog razvoja, vremenu koje pratimo i koje prati nas. To je esencija svakog Reiki stila, čija vrednost počiva na tome da pripada kako čovečanstvu tako i svakom pojedincu.

Kundalini Reiki obuka pri udruženju Reiki Srbije vrši se od 2011. godine po sistemu Ruske škole. Podrazumeva tri osnovna stepena i zasebnu obuku za Učitelja Kundalini Reikija, koja je namenjena učiteljima Usui Reikija.

 

POČETNA KUNDALINI REIKI OBUKA

Kundalini Reiki sistem može da ima više nivoa, jer svaki od njih podrazumeva novi korak u podizanju psihobiološke energije na potpuno novi, viši nivo.


I STEPEN KUNDALINI REIKIJA

Obuku za I stepen Kundalini Reikija, može da pohađa svaka osoba koja je završila I stepen Tradicionalnog Usui Reikija.

Inicijacija I stepena Kundalini Reikija, i sama obuka na seminaru, predstavlja proces svojevrsne pripreme za „buđenje“ Kundalini. Tokom procesa u energetskom sistemu dolazi do brisanja memorije o energetskim blokadama u sistemu čakri, što se neizbežno povoljno i brzo prikazuje i na fizičkom planu.
Osnovni energetski kanal od 1. do 7. čakre oslobađa se i priprema za „buđenje“ Kundalini.

Otvaraju se svi energetski kanali za isceljivanje.
Krunska čakra, srčana čakra i minorne čakre na dlanovima se otvaraju, što omogućava mnogo veći protok energije i podiže na novi, viši nivo sposobnost same osobe za kanalisanje energije.

I stepen Kundalini Reikija ekvivalentan je I, II, III stepenu Usui Reikija
(individualno za svaku iniciranu osobu, u skladu s kapacitetima ličnih mogućnosti praktičara, a takođe, ličnih duhovnih zadataka).
Tokom seminara vrši se prenos teoretskih, energetskih i praktičnih znanja:

• Teoretske osnove
• Izvođenje tehnike pripreme za Inicijaciju
• Inicijacija
• Praktičan rad:
– uvežbavanje tehnika za samostalni rad na rastu Kundalini i pripremu za pravo „buđenje“ individualne psihobiološke energije;
– autotretman
– tretman za drugu osobu
– Kundalini Reiki tretman na daljinu

Tehničke informacije:
Trajanje seminara 5 sati.
Seminar održava: Reiki Master-učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: sertifikat o završenom I stepenu Kundalini Reikija i priručnik


II STEPEN KUNDALINI REIKIJA

Obuku za II stepen Kundalini Reikija, može da pohađa svaka osoba koja je prošla obuku za I stepen Kundalini Reikija, kao i obuku za I stepen Usui Reikija, i praktikovala Kundalini Reiki najmanje 10 dana – poželjno mesec dana.

Inicijacija II stepena Kundalini Reikija, i sama obuka na seminaru, omogućava „buđenje“ Kundalini. Osnovni energetski kanal je potpuno otvoren na nežni, „mekani“ i mirni način. Kundalini je „probuđena“. Potok Reikija je pojačan.
Sve energetske sposobnosti osobe podignute su na viši nivo. Kundalini se podiže i doseže nivo Solarnog pleksusa.
Organizam se nalazi u fazi pripreme za Kundalini Reiki III.
Sve čakre i energetski sistemi su pročišćeni i osvetljeni Životnom energijom. Aktivirana je i uravnoteženo otvorena 6. čakra.
Energija Kundalini se nesmetano i kontinuirano oslobađa kroz Krunsku čakru.
Podešena je individualna sposobnost i spremnost rasta Kundalini ka višim čakrama.

Trajanje izvođenja svih tehnika II stepena Kundalini Reikija je 3-10 minuta

Tokom seminara vrši se prenos teoretskih, energetskih i praktičnih znanja:
• Teoretske osnove
• Izvođenje tehnike pripreme za Inicijaciju
• Inicijacija
• Praktični rad:
– autotretman
– tretman za drugu osobu
– čišćenje i energetizacija prostora
– harmonizacija situacija
– harmonizacija međuljudskih odnosa
– isceljivanje ličnih crta karaktera i navika
– isceljivanje i harmonizacija karmičkih veza


Tehničke informacije:

Trajanje seminara 4-5 sati.
Seminar održava: Reiki Master-učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: sertifikat o završenom II stepenu Kundalini Reikija priručnik