Kundalini Reiki

Kundalini Reiki je jedan od najednostavnijih i najpopulatnijih Reiki stilova u svetu, sistematizavan zahvaljujući učitelju Reikija i meditacije Ole Gabrielsenu.

Kundalini Reiki je dugi niz godina zastupljen u mnogim zemljama sveta. Neprestano se razvja i transformiše, prilagođava se energetskim uslovima planete, svakoj etapi njenog razvoja, vremenu koje pratimo i koje prati nas. To je esencija svakog Reiki stila, čija vrednost počiva na tome da pripada kako čovečanstvu tako i svakom pojedincu.

Kundalini Reiki obuka pri udruženju Reiki Srbije vrši se od 2011. godine po sistemu Ruske škole. Podrazumeva tri osnovna stepena i zasebnu obuku za Učitelja Kundalini Reikija, koja je namenjena učiteljima Usui Reikija.

Trenutno na svetu postoji preko 30 stilova Reikija koji su potekli od izvornog, tradicionalnog Usui Reikija.
Svi stilovi su bazirani na primeni Životne energije u svrhu unapređenja psihofizičkog stanja i kvaliteta života. Međusobno se razlikuju prilazima, formulama pokretanja energije i ciljnim usmerenjem na određene aspekte ljudskog bića i života, a takođe, načinima sprovođenja Inicijacije – procesa podešavanja na energetske vibracije, procesom prenošenja sposobnosti kanalisanja Životne energije.


ŠTA JE KUNDALINI REIKI

Kundalini Reiki je Reiki stil novog doba, razvio ga je (iskanalisao) i sistematizovao Učitelj Ole Gabrielsen iz Danske, jedan od najpoznatijih učitelja meditacije u svetu. Ole Gabrielsen nadahnuo je mnoge ljude širom sveta, njegove tehnike i meditacije pomažu hiljadama ljudi da postigni stanje mira i sreće.

Kundalini ReikiKundalini Reiki je jedinstven, apsolutno bezopasan i nežan način „buđenja“ Kundalini – individualne energije ljudskog bića.
Energetski sistem ljudskog bića je nalik lancu, kojim cirkuliše individualna, duhovna i sveisceljujuća energija koja nosi naziv „Kundalini“ i koja miruje u oblasti 1. čakre. Tokom „buđenja“ Kundalini se podiže kroz energetski kanal raspoređen uzduž kičmenog stuba, od trtične kosti sve do temena, protičući kroz svaki energetski centar (svaku čakru) – aktivirajući ih.
Kundalini se smatra najfundamentalnijom energijom Univerzuma, jer svojim buđenjem ona doseže i povezuje se s beskrajnim prostorima Kosmičke Svesti, koja postoji u obliku sveprisutnih super tankih vibracija, koje popunjavaju sve vidljvo i nevidljvo u Svemiru.

Kundalini je naša osnovna psihobiološka sila, koja je uvek prisutna u ljudskom biću i njen pun potencijal je nedosežno ogroman. Specifičnost sile Kundalini sastoji se u tome, da u procesu rasta tj. podižući se uzduž kičmenog stuba ona se intenzivo puni ličnim kvalitetima osobe. Kod svake osobe Kundalini svoj rast počinje od 1. čakre (kao veoma uopštena energetska sila) a dosežući 7. čakru i izlivajući se iz nje, Kundalini postaje snažnom individualnom energijom, koja nosi pečat ličnh izraženih kvaliteta i talenata, te prvom oznakom „buđenja“. Kundalini je otkrivanje različitih ličnih sposobnosti koje prevazilaze sposobnosti drugih ljudi. Kudalini je energija koja aktivira ceo sistem čakri i svaku pojedinačno, oživljava i probuđuje ljudsku svest i telo. Ona je naša osnovna unutrašnja snaga, glavna evoluciona sila, ona je nalik delu Apsoluta, koji boravi unutar ljudskog bića. Upoređujući Kundalini s potokom vode, možemo reći da kod većine ljudi ona funkcioniše kao slaba i mala baštenka prskalica, iako puna snaga Kundalini je nalik Nijagarinom vodopadu.

Kundalini možemo „probuditi“ na različite načine: dugim posebnim sistematskim vežbama, joga vežbama, specijalnim meditativnim metodama, ali to može da izazove i nagli rast ove energije, a njen intenzitet može biti šokantan za ljudsko biće i može ga potpuno dezorijentisati. Kundalini Reiki

Proces „buđenja“ Kundalini energije pomoću Reikija, odlikuje potpuna, proverena bezbednost koja određuje snage i aktivnost te sile, ograničava je i usklađuje s mogućnostima i maksimalnim potrebama osobe u datom trenutku i periodu.

kundalini2Kako je Kundalini bazična psihobiološka sila, tako je svako od nas osetio njenu aktivaciju makar jednom u životu. To se dešava u momentima posebnog nadahnuća, radosti koja preplavljuje, kao i u momentima slatkog maštanja, kada se svet čini čarobnim i prekrasnim mestom.

S povećanjem Kundalini mnogo toga se menja u nama i oko nas. Mi sebe doživljavamo znatno snažnijima i življima, a sva osećanja i osećaji dolaze do izražaja: hrana postaje ukusnija, intenzivnije osećamo i najtanje mirise, osećamo dublje i prijatnije dodir, boje postaju življe a muzika dobija poseban prostor i obim, i još mnog toga. Svet postaje za nas mnogo živopisniji a mi snažnije i jasnije osećamo svoje prisustvo u njemu.

Rast Kundalini, takođe, izaziva vidno povećanje kapaciteta opšte energije u organizmu, vidno i brzo jača imuni sistem, mi ne osećamo fizički i mentalni umor kao do tada, nivo intelekta raste, kao i generalno sposobnosti mozga.

Kundalini Reiki sistem postoji za brzo i bezopasno buđenje Kudalini. Kundalini Reiki je po svemu najednostavnija forma za samorazvoj i unapređenje psihofizičkog stanja. Duhovni cilj Kundalini Reikija je razvoj i širenje Univerzalne svesti, Mira, Svetlosti i Ljubavi.

Kundalini Reiki sistem može da ima više nivoa, jer svaki od njih podrazumeva novi korak u podizanju psihobiološke energije na potpuno novi, viši nivo. Osnovnih, bazičnih nivoa ima četiri.


PROCES ČIŠĆENJA

Proces „buđenja“ i rasta Kundalini ume da uzburka talog na nesvesnom nivou ljudskog bića (kao i kod Usui Reiki Inicijacija i dubokih meditacija), tako da može da „prikaže“ osobi te skrivene psihološke pojave koje osoba moguće i ne želi da vidi.
To što rast Kundalini može da podigne raznorazne toksine i talog iz dubine naše svesti na površinu, potpuno je pravilno, jer mi ne možemo da probudimo snagu Kundalini ukoliko ne pročistimo svoje lične energije i na taj način oslobodimo put za proticanje i rast ove bazične sile Univerzuma u ljudskom biću.
U procesu čišćenja mi možemo otkriti svoje skrivene strahove i neočekivane žudnje, kao mnoge destruktivne misli i emocije koje su sakrivene u lavirintu svesti. Kundalini je čista svest i snažna energija, ona je jarka Svetlost koja osvetljava tamnu pećinu ljudskog bića i omogućava mu da svetli.
Međutim, čišćenje može da protiče i sasvim bez simptoma, što je takođe, u redu i ne označava da taj proces nije na snazi.
Eventualni simptomi čiščenja mogu se pre svega ispoljavati na mentalnom i emocionalnom nivou u vidu aktivnih razmišljanja i revidiranja toka svog života, kao i moguće povećanje nervoze i uznemirenosti.
Primenjujući Kundalini Reiki mi možemo uspešno isceljivati svoje biće, rešavati svoje probleme i oslobađati sebe od simptoma čišćenja.


INICIJACIJA

Inicijacija u sistemu Kundalini Reiki je najznačajniji proces. Svaki stepen podrazumeva novu Inicijaciju koja ima određeni program i svrhu u cilju bezbednog „buđenja“ Kundalini. Iako ubrzo (često odmah) nakon Inicijacije mi osećamo snažne pozitivne promene (energija se „budi“) to samostalan rad na sebi u nastavku, kroz primenu Kundalini Reiki tehnika, je osnova za rast Kundalini u postepenom, efikasnom i jedinstvenom ritmu svake osobe. Inicijacija pomaže „buđenje“ Kundalini, a njen neprekidni i uravnoteženi rast može da omogući redovna primena Kundalini Reiki sistema.
Somatski doživljaj tokom Inicijacije može biti različitog karaktera: od potpunog odsustva bilo kakvih fizičkih manifestacija, do snažnog osećaja protoka energije u dlanovima i stopalima, kao i prijatnog, toplog osećaja kretanja energije uzduž kičmenog stuba.
Tokom i nakon Inicijacije najčešće se javlja osećaj poletnosti i radosti življenja.
Prisustvo ili odsustvo manifestacija kretanja ili protoka energije tokom Inicijacije, ni u kom slučaju ne određuje uspešnost procesa. Kao i kod svake Inicijacije to je potpuno subjektivni doživljaj Reiki praktičara.

Save

Save