KRI – VAAMA

Ponekad je prekopotrebno imati takav Božanski kvalitet

KRI – VAAMA

Čitač misli

Blok kanala “Kontrola, Sveprisutnost i Kraljevski pečat“

Energetski instrument čitanja misli druge osobe. Otvorite energiju na sebe sa jasnom namerom kome tačno čitate misli i po završetku zatvorite.

Tu i tamo na svetu pojavljuju se ljudi, koji počinju da poseduju i razvijaju tako izuzetan talenat, koji se pojavljuje sam od sebe, pod uticajem visokovibracionih energetskih talasa, koji redovno preplavljuju Zemlju i menjaju njenu energiju i naravno našu.
Energija KRI – VAAMA daruje čoveku takvu zanimljivu sposobnost koju Inicirana osoba može da primenjuje kad god zatreba, uz bezuslovno poštovanje Etike, jer osoba sa tako visokom vibracijom, koju daje ovaj energetski instrument, drugačije ne može.

Vreme rada s energijom: za razvoj sposobnosti 10-20 minuta, a za primenu od nekoliko sekundi do par minuta.

ONLINE
Seminar održava: Transformacioni učitelj Margarita Milenković
Trajanje seminara: 2-2,5 sata
Dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na
brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235-9991
ili na imejl: aida@reiki.rs