Knjiga života Hronike Akaši

KNJIGA ŽIVOTA – HRONIKE AKAŠI

Ne propustite jedinstvenu priliku! Pomozite svojoj sudbini i budite srećni. Iscelite sebe i olakšajte život.

Energiju možemo primenjivati kako za samopomoć, tako i za pomoć bližnjima.

Uslov za pohađanje seminara ne postoji.

Kontraindikacije: Pejsmejker, psihotične epizode.

Efekti

 • Svetlosno menjanje „zapisa“ u „Knjizi života“  na „stranicama“ gde su se pojavili uslovi za patnju duše, za njen bol, muke i poteškoće. Na takav način više nećete biti ograničeni na karmičkom, životnom i energetskom nivou. Rad s ovom energijom oslobodiće vas besmislenih patnji, te ćete dobiti priliku da postanete slobodni ovde i sada;
 • Pomoću ove energije biće pročišćeni „zapisi“, tj. sakupljena energetska ograničenja iz prošlih života koja se sada prikazuju kroz negativna i traumatična dešavanja, kroz negativne odnose, veze i, generalno, negativnu karmu.
 • Fizičko, mentalno, emocionalno i duhovno telo više neće dolaziti u bliski, sjedinjujući kontakt s negativnim programima patnje, ograničenja i bolesti.
 • Negativne misli i emocije, koje često i nisu vaše i ne služe Višem Dobru, neće moći da vas zarobe i njihova destruktivna moć nad vama će biti završena.
 • Karmičke veze, odnosi iz prošlih života i traume prošlih života koje ostvaruju negativni uticaj na okolnosti sadašnjeg života biće pročišćeni tokom primene ovog potoka Svetlosti.  
 • Postizanje najviših rezultata u radu na sebi i na svim pitanjima svog života sada postaje moguće. Rezultati će se videti u svim aspektima života.
 • Isceljenje autodestruktivnog ponašanja.
 • Ubrzanje Duhovnog rasta i usavršeno Duhovno rukovodstvo i upućivanje.
 • Zdravi odnosi u porodici, s prijateljima i voljenima.
 • Manifestacija želja srca.
 • Utvrđivanje i stabilizacija ponašanja koje je usklađeno s Višim Dobrom.
 • Oslobađanje od uticaja iz prošlosti.
 • Oslobađanje od štetnih navika i šema u razmišljanju i ponašanju.
 • Proširenje Duhovnih Darova.
 • Isceljivanje uticaja iz prošlih života i karmičkih uticaja.
 • Otklanjanje psihičke „prljavštine“ i spoljašnjih uticaja sličnog karaktera.
 • Neprestano narastajući osećaj jedinstva s Božanskim Izvorom.
 • Poboljšanje kvaliteta života i porast stabilizacije pozitivnih okolnosti života.
 • Povećanje nivoa ličnih vibracija.

Radionicu održava: Reiki učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara 1,5 sat.

Kontraindikacije: Pejsmejker, psihotične epizode.

Na seminaru se dobija skripta

Prijavljivanje nije potrebno, a za više informacija, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi, na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235-9991 (pon-pet od 09 do 17 časova)ili na mejl: aida@reiki.rs.

Knjiga života – Hronike Akaši

Hronike Akaši predstavljaju prošla, sadašnja i buduća znanja o svemu. U takozvanoj „Knjizi života“ opisan je svaki detalj života jedne duše. U trenutku kada Duša počinje da dobija svoje životno iskustvo, kao samostalno biće, stvara se energetsko polje koje sakuplja i čuva svaku misao, svaku reč, nameru, emociju, postupak, sve što Duša na bilo koji način čini…  

Zapis svake Duše postaje dostupan kroz određenu frekvenciju, kao otisak prsta, koji je kodiran u energiji Svemira. Poznavanje tih zapisa i energetski rad s njima pomaže ljudima da napreduju, da se isceljuju, da prosperiraju i spoznaju Istinu.

Energija ,,Potok Hronika Akaši“ koja je u osnovi seminara ,,Knjiga Života – Hronike Akaši“ namenjena je za pročišćenje Hronika u oblastima, mestima (pročišćenje i svetlosno menjanje zapisa „Knjige života“ na tim stranicama) gde su se pojavili uslovi za patnju duše, za njen bol, muke i poteškoće. Tako  više nećete biti ograničeni na karmičkom, životnom i energetskom nivou. Rad s ovom energijom oslobodiće vas besmislenih patnja, te ćete dobiti priliku da postanete slobodni, ovde i sada.

Pomoću ove energije biće pročišćeni zapisi, tj. sakupljena energetska ograničenja iz prošlih života koja se prikazuju kroz negativna i traumatična dešavanja u vašem životu, kroz negativne odnose, veze, kao i negativnu karmu. Fizičko, mentalno, emocionalno i duhovno telo više se neće sjedinjavati s negativnim programima patnje, ograničenja i bolesti.

Karmičke veze, odnosi iz prošlih života, traume prošlih života (koje ostvaruju negativni uticaj na sadašnju sudbinu) kao i  sva moguća buduća nepovoljna dešavanja, koja se nalaze u Liniji Vremena Akaši, biće pročišćena, te će  najviši rezultati u radu na sebi i na svim pitanjima života postati mogući i biće prikazani kroz sve aspekte života.  Za vreme rada s ovom energojom sva neopravdana karma biće završena zauvek.

Stare šeme razmišljanja i ponašanja, autodestruktivno ponašanje, sve negativne reakcije koje su postale navika biće očišćene redovnom primenom ove energije inova Svetlost će konačno prodreti u vaše biće i u sve aspekte života, te će Božanski Poredak biti uspostavljen, a stvaralački način života, usklađen s Božanskim Izvorom, biće omogućen.