Gon Na Ra

VAŽNO!

TRENUTNO NAJEFIKASNIJA ENERGIJA ZA BRZO LEČENJE VIRUSA

Neobično efikasna i jaka nova visokovibraciona energija “Gon Na Ra“ uspešno se primenjuje za lečenje svih virusa (posebno Covid -19).

Pročišćava ceo organizam, svaku ćeliju i energetski sistem od virusa, infekcija i bakterija.

Uslov za pohađanje seminar ne postoji

Seminar održava Reiki učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara: 1,5 sata

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojevi telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

ili na mejl: aida@reiki.rs