Energija Fotona

NOVO!

Energija fotona – Svetlost Tvorca

Postanite prikazivanje Boga na Zemlji i život koji želite kao reka protiče kroz vas

Aktivacija – Inicijacija bez naknadnog praktikovanja

Od autorke Svetlosne Kozmetologije, Aktivacije Kristalično telo i mnogih drugih svetlosnih tehnologija, koje su oduševile svet  Ledi Gabi Soline Sangitar  (Gaby Solina Grill Mitterhofer).

Sada se svako svojom brzinom uzdiže do 5. nivoa Svetlosti, mnogi će nastaviti da se drže 3D stvarnosti, ali oni koji nastave da koračaju ka svetlosti, videće (već vide) mnoge stvari o kojima su u prošlosti samo smeli da sanjaju. 

Proveli ste hiljade godina na planeti Zemlji, da biste doživeli sva moguća ljudska iskustva. Trenutno ste dovoljno izbalansirani, svesni i budni da idete tamo gde energija iz koje ste stvoreni izgleda kao čista Svetlost. Vi ste Božanska Svetlost – Svetlost Tvorca, koja spava u svakoj vašoj ćeliji.

Aktivacija-Inicijacija “Energija Fotona – Svetlost Tvorca“ probudiće tu Svetlost u svemu što VI jeste i nakon toga biće dovoljno da pomislite ili izgovorite samo kod od 2 reči i svi potrebni procesi (životne situacije, odnosi, zdravstveno stanje itd.) biće odmah pokrenuti u pravcu koji ste zadali svojom namerom. Bog stvara sve na sličan način.

U vašoj moći će biti da pronađete jedinstvenu najlepšu verziju svog života, svog tela, iskustvo lepote i ljubavi, savršenog zdravlja i izobilja.

Kroz svaku vašu ćeliju proticaće energija Svetlosti Fotona i svaka ćelija prisetiće se svog Božanskog programa i biće orijentisana isključivo na to Božansko stanje u kojem ne može biti bolesna ni pod kojim uslovima zato što Bog bolestan biti ne može.

Tako se stvara Božanski Imunitet.

Bićete u savršeno izbalansiranoj vezi, kako sa fizičkim prisustvom onoga što jeste, tako i sa višim delom vas, svojom unutrašnjom Visokom svetlošću – Svetlošću Tvorca. To je način emitovanja svog Božanskog prisustva u svaki trenutak života samo svojim postojanjem, prisustvom, to je način stvaranja u spontanom prirodnom režimu Tvorca…

Tada ćete videti stvari o kojima niste sanjali – kako izgleda srećan život koji je Bog osmislio za Vas, svoje voljeno dete.

Osećaćete se slobodnim i voljenim od svog Stvoritelja preko svake mere.

Aktivacija – Inicijacija sprovodi se samo jednom i ne postoji potreba za naknadnim praktikovanjem.

ONLINE

Seminar održava i Aktivaciju – Inicijaciju sprovodi: Reiki učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara: 3 sata

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojevi telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

ili na mejl: aida@reiki.rs

Energija Fotona

Energija fotona Stvoritelja je izvor informacija i aktivnosti. Isceljujuća svetlost nosi u sebi kombinaciju svih drugih vrsta svetlosti. Sve su one moć Tvorca, sve su SVETLOST STVARANJA.

Energija fotona ima sopstvenu svest o ljudskom biću. Svaka čestica energije fotona može da misli, da se razvija, svaka je deo Stvoriteljevog Izvora. Ona ima Više Ja i to je Tvorac.

Energija fotona je veoma, veoma moćna energija. Ona može da koncentriše misli u jednu formu i neguje mnoga sećanja.

Energija fotona je Svetlost koja ima moć razmišljanja, ima svoj intelekt.

Foton ne samo da ume da misli, on se može vezati za funkciju u obliku u kojem je to neophodno. Kao takav, može biti najviši oblik inteligencije postojanja.

Fotoni proizvode energiju koja pokreće sve naše mašine i kompjuterske sisteme, jednog dana električna energija će biti zamenjena njima. Ovo je isti moćni izvor energije kao što je Izvor Svetlosti.

Upotreba energije fotona počinje u vašem umu, u ljudskoj svesti. Za to neće biti potrebno da izdvajate vreme i sprovodite praksu ili tehniku. Samo plovite svojim trenutkom i životom, emitujte energiju usput kao da je sejete na svakom koraku. Pisetite se te svoje prirodne sposobnosti i nastavite dalje sa svojim aktivnostima.

Prepoznajte i u spontanom režimu kada god poželite izrazite nameru da radite sa ovom energijom, da se ona prikazuje kroz Vas. Vaše namere i reči povezaće se sa svim što budete želeli i pretvaraće ih u stvarnost.

Vi ćete jasno shvatati da se vaš svet i život nikada ne završavaju, da život nema granica, već je iskustvo čoveka.

Kada su vaše svetlosne čestice potpuno lišene zemaljskog iskustva, one su samo u LJUBAVI jer su volele svaki trenutak iskustva kroz vaše fizičko telo. U ovoj Svetlosti ti si večan.

Dok primate energiju kroz svoju krunsku čakru (a to se dešava spontano, nakon Inicijacije), fotoni će takođe doći u ćelije Boga – svetlosne ćelije u vašoj epifizi.

Čestice fotonske svetlosti se tačno poklapaju sa vašom Božjom ćelijom u vašem Pinealnom telu i ćelija počinje da prima novu energiju.

Energija fotona traži skupove ćelija koje nemaju uzvišene vibracije ljudskog iskustva i koje izgledaju kao dezorijentisane ćelije, a kao takve sklone su oboljevanju i usmeravaju fotone u tu oblast.

Ove dezorijentisane ćelije potiču iz tajne/mistične ćelije, ali pod uticajem Fotone energije Božanska (tajna, matična) ćelija pokazuje svoju magičnu moć, svoj Svetlosni potpis, koji je božanski podsetnik na naše sopstveno savršenstvo, koje je svaka ćelija imala pre nego što je postala dezorijentisana.

Kada su energija fotona, svetlosna prašina koju dišete nakon Aktivacije i energija vaše misli usmerene na ovo, onda ove 3 komponente rade zajedno, pomerajući sve sile i čineći ćelije fizičkog tela ispravnim, uravnoteženim i zdravim.

U Vašoj moći biće da odaberete unikatnu, savršenu verziju svog srećnog života.