Energetski detektor laži

ENERGETSKI DETEKTOR LAŽI

Daje vam posebno znanje kada neko pokušava da laže ili vas je već slagao

 Energetski (intuitivni detektor laži je kreiran da aktivira, stimuliše i poboljša specijalne energetske senzore vaše Božanske intuicije, koja je jezik kojim Vaša Duša komunicira sa vama, prenosi vama potrebne  informacije.

Kada je visokovibraciona energija vaše Intuicije uključena i protiče kroz vas, a svi njeni senzori aktivni, ona vam daje posebno znanje, (jasni osećaj, mentalnu sliku, unutrašnji impuls, određenu reakciju fizičkog tela, poput zevanja i dr.) kada neko pokušava da laže ili vas je već slagao.

Snažni intuitivni (energetski) detektor laži vam omogućava, takođe, da budete budni i povećava vašu svest vezano za dešavanja i ljude oko vas, bez umanjivanja vašeg pozitivnog razmišljanja o drugima.

Omogućava vam da se osećate slobodno, smireno, bezbedno i srećno u svakodnevnom životu, u interakciji sa drugim ljudima i uvek znate sve što je neophodno, svaku vama važnu istinu.

ONLINE

Vreme rada s energijom: 3 – 15 minuta

Seminar održava: Margarita Milenković

Trajanje: 2 sata

Dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs