Dijamantski Delfin

Dragi prijatelji,

Svi vi koji oduvek osećate posebnu mističnu vezu s Delfinima, sada imate mogućnost da preuzmete u svoje ruke veoma snažnu, delotvornu, brzodelujuću Svetlosnu vibraciju Delfina, da se povežete s njima na najdubljim nivoima i otkrijete novi, nezamislivo prekrasni svet.

Ispunite konačno sebe i svoj život SREĆOM! Bukvalno je tako! Dopustite sebi da se iznenadite količinom sreće koju možete dobiti!

Efekti:

  • Razvoj ljubavi prema sebi i prihvatanje sebe;
  • Isceljivanje na svim nivoima: fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom;
  • Neograničena Unutrašnja Sreća;
  • Harmonični odnosi sa svetom koji nas okružuje;
  • Harmonija i duboki unutrašnji mir;
  • Jačanje veze s Prirodom, s majkom Gajom;
  • Oslobađanje od svih vrsta strahova;
  • Pročišćenje i oslobađanje od svih energija koje stvaraju disbalans u fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom telu;
  • Manifestacija najdubljih želja vašeg srca.

Uslov za pohađanje seminara ne postoji.

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković.

Trajanje seminara: 3 sata.

Za više informacija i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi:

Na brojeve telefona: 065 905 22 22 i 065 235 9991

Ili putem mejla: aida@reiki.rs.

O Dijamantskim Delfinima

Vibracija Dijamantskog Delfina je prekrasna i isceljujuća vibracija energije Delfina. To je vibracija sreće, ljubavi, izobilja i otvaranja srca! Delfini su Iscelitelji i Čuvari Svetlosti na Planeti Zemlji.

Oni su visokorazvijena bića koja su višedimenzionalna i koja žive u jedinstvu. Njihova uloga je nalik ulozi Anđela. Oni su ovde kako bi nas čuvali, pomagali nam, podržavali nas i usmeravali na našem putu ka buđenju celovitosti. Njihova ljubav prema Čovečanstvu je neizmerna. Kao i uticaj Anđela, i uticaj Delfina prevazilazi vreme i prostor – uopšte fizički svet i našu telesnost. Stoga nije obavezno biti u njihovom fizičkom prisustvu kako bismo bili isceljeni i dobili njihove darove.

U ovom trenutku, mnogo više nego ikada pre, Čovečanstvo je spremno i želi da dobije i primi darove Delfina koji nemaju cenu.

Delfini su naša Svetlosna Porodica. Oni nas vole Bezuslovnom Ljubavlju. Oni izranjaju Ljubav i zaštitu koja nam je veoma potrebna za isceljenje kako bi naša Bezuslovna ljubav ka samima sebi, ka našoj Planeti, ka Čovečanstvu, ka svim prikazivanjima života, mogla da raste, da cveta i da se širi bez straha i prepreka.