Čudotvorna magija Atlantide

NAJMOĆNIJI KOSMIČKI PORTAL GODINE!

PORTAL 11.11.!

Na zemlju se izlivaju energije koje donose

Rušenje, Preobraženje, Izgradnju novog…

Birate vi!

Čudotvorna magija Atlantide

Čudotvorni svet Atlantide

RaShan, vibracije 1400 do 3000 

Drevna Božanska Magija koja stvara čuda

Bila je sačuvana Atlantima za vas, za ovaj trenutak

Čudotvorna magija Atlantide je energija čudotvorne transformacije, neverovatne promene, koja na magični način menja to što želite da promenite u nešto totalno suprotno. Sa “minusa“ na “plus“. S negativnog na pozitivno. S lošeg na dobro. 

Situacije, odnosi, aspekti života (ljubav, novac, posao, prijateljstva, status itd.) bolesti, psihofizička stanja, izgled tela i sve drugo što budete želeli da promenite.

Imamo u svom životu jednu situaciju, a nakon rada s Čudotvornom magijom Atlantide, ta situacija se toliko preobrazi i promeni da odjednom imamo sasvim drugačiju, suprotnu po sadržaju situaciju. Često za ne poverovati.

Čudotvorna Božanska magija je posebno efikasna u svim situacijama koje se ciklično ponavljaju (s novcem, na poslu, u ljubavi, u odnosima, u organizmu), jer nakon isceljenja, Čudotvorna Božanska magija ne dopušta ponavljanje iste ili slične situacije, zato što potpuno preobražava uzročnik i menja ga u nešto suprotno.

Čudotvorna energija. Šta to znači? Čudo – Tvorna! Tvori (stvara) čuda.

Kombinacija magijskih i Božanskih energetskih tokova uvek stvara čuda, odnosno možemo posmatrati manifestaciju Čuda u našim životima. 

Ova energija je upravo takva. Na potpuno čudesan način ona transformiše nešto što ranije nije bilo podložno ovom procesu, nikako nije moglo da se promeni. Sigurno svaki čovek ima nešto na šta troši svoje vreme i energiju, ali čudo se ne dešava.

Čudotvorna magija Atlantide deluje na svim nivoima, sa svim problemima i situacijama i uz to daje mnogo osvešćenja o razlozima za nastanak ovakvih situacija, o načinima razvoja. Možemo “videti“ tokom energetske seanse i to kako se situacija razvijala u životu i energično, kako se to manifestovalo u vašoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. 

Energija pomaže ne samo da se ova situacija izbriše, već i da se izleči i transformiše u pozitivne energije, kojima se napuni vaš život i to njegovo polje gde se situacija dogodila. Praktično menjamo stanje stvari sa “minusa“ u “plus“.

Energija nas izdvaja iz neprijatne situacije, okolnosti ili stanja i mi imamo mogućnost da budemo u ulozi posmatrača i dok se čudo dešava i stvari se menjaju, mi takođe, rastemo duhovno.

 Još jedna retka sposobnost ove Božanske magije: radeći s ovom energijom možemo da zatražimo da u njen tok budu uključeni sve nama potrebne druge energije (metode, tehnike, Inicijacije) kojima već raspolažemo i koje mogu da služe za brzi uspešni ishod (situacije, stanja na kojima radimo). 

Čudotvorna magija Atlantide pronalazi u sistemima čoveka i aktivira te energije (Inicijacije) koje osoba ima od ranije i usmerava ih takođe na cilj, s kojim primenjujemo Magiju Atlantide, zato je uspeh siguran. 

Tokom Inicijacije radićemo na čudotvornom preobražaju konkretne situacije, koju vi odaberete kao urgentnu.

Čudotvorni Svet Atlantide je magični Svet Svetlosti i Ljubavi za one koji žele i umeju da sami budu Svetlost i da osvetle Svet svojom Svetlošću za najviše dobro svih! 

ONLINE 

Vreme rada s energijom: 20-30 minuta.

Seminar održava: Margarita Milenković

Trajanje: 2 – 2,5 sata

Dobija se: skripta

Razmena energije 03.12.2023. godine: 15.000,00dinara.

Regularno: 22.000,00 dinara. Sledeći seminar biće održan tokom školske 2025/2026 godine.

Za sve dodatne informacije i OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE i rezervacije, molimo da kontaktirate koordinatora Udruženja Reiki Srbije za grad Niš, Gordanu Marjanović, tel: 065/905-22-25 ili e-mail: reikinis@reiki.rs