Crni Kristalični Ključ

Crni Kristalični Ključ

Brzo delujući efikasni instrument

Zamislite kako bi bilo da u rukama imate čudesni ključ koji otvara (ili ako treba, zatvara) sva vrata! Ključ koji zatvara probleme, a otvara vam sve puteve… Sada imate priliku da vladate takvim ključem!

Otvorite ili zatvorite, otključajte ili zaključajte Crnim Kristaličnim Ključem bilo koja energetska vrata! Ovo je u najvećoj meri efikasni instrument prikazivanja energetske Sile.

Uz njegovu pomoć možemo zatvoriti (zaustaviti i eliminisati) problem ili nepovoljnu situaciju. Isto tako možemo otvoriti vrata novim prilikama i mogućnostima i otkloniti sve prepreke na svom životnom putu.

Varijante primene ovog ključa praktično su beskonačne!

Vreme praktikovanja:  5 – 20 minuta.

Uslov za pohađanje seminara ne postoji.

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković.

Trajanje seminara: 2,5 – 3 sata.

Dobija se: skripta.

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

Brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

Mejl: aida@reiki.rs