Čista Karma

  ČISTA KARMA

   Karmički zadaci i lekcije prikazuju se u životu ljudi na mnogo načina. Najčešće otežanim okolnostima i komplikovanim životnim situacijama koje izazivaju patnju. Sve to nam je „dato“, kako bi se stvorili uslovi za evoluciju.

   Trenutno smo svi u periodu koji postaje sve intenzivniji, tokom kojeg svi naši nedovršeni zadatci i nenaučene lekcije dolaze na red. Vreme čekanja i odlaganja je prošlo. Takvo stanje možemo omekšati, olakšati ili sasvim otkloniti, kada i ako se sami, dobrovoljno uključimo u proces rešavanja naših zadataka, u proces “učenja“, bez da čekamo da se stvore „zategnuti uslovi“ koji podstiču. Čista Karma je optimalna energetska metoda, koja radi na svim postojećim tipovima karmičkih zadataka i oslobađa ljudsko biće od mnogih poteškoća i patnje.

Čišćenje karme, uništavanje karmičkih dugova i oslobađanje karmičkih čvorova

U okviru nama poznatog Univerzuma, zakon uzročno-posledičnih odnosa stalno deluje – to i jeste zakon karme. Iz svakog našeg delovanja vuku se uzročno-posledične niti u prošlost i budućnost i određjuju mnoga dešavanja i kvalitet života. Karma u životu čoveka se prikazuje kroz sve oblasti, a  pre svega kroz sfere: zdravlja, međuljudskih odnosam odnosa sa sobom, kao i kroz okolosti života (porodica, deca, roditelji, ljubavni odnosi, posao, novac, lična realizacija).

Vrste karme:

 1. KARMA RODA

Čovek se rađa sa precima. Krvnim srodnicima. Moguće da nije slobodan da ih bira, ali je ipak odgovoran za njih. Karma roda može da doseže do 3., 7., 40. kolena.

 • LIČNA KARMA

Ovde je svako odgovoran za sebe. Sve što je čovek uradio u prethodnim životima odražava se u ovom životu.

 • PORODIČNA KARMA

Kada postane odrasla, osoba sama stvara porodicu i stiče karmu roda druge osobe, a takođe i ličnu karmu i svoje dece. I ispada da su svi odgovorni jedni za druge.

 • KARMA LOKALITETA, gde osoba živi.
 • KARMA NARODA, kojoj čovek genetski pripada.
 • KARMA ZEMLJE
 • KARMA PLANETE

Kako biste zaustavili negativnu karmu, morate je očistiti.

Energija „ČISTA KARMA“ će vam pomoći:

 • da razvežete karmičke čvorove
 • da očistite Karmu prošlih života
 • da očistite Karmu roda
 • da očistite Ličnu Karmu
 • da očistite Karmu određenog perioda stvarnog života
 • da očistite bilo koju vrstu karme
 • takođe ćete moći da radite sa nekim, uz njegovu saglasnost, za najviše Dobro, harmonično, na najpovoljniji način.

Kontaktno i na daljinu.

Uslov ne postoji

Vreme rada s energijom 15-20 minuta

Seminar održava Reiki učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara 1,5-2 sata

Dobija se skripta

Za sve dodatne informacije i za OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja Aidu Kamberi:

telefonom: 065/905- 22- 22, 065/235-999-1

ili na mail: aida@reiki.rs

O KARMI

Čišćenje karme, uništavanje karmičkih dugova i oslobađanje karmičkih čvorova

U okviru nama poznatog Univerzuma, zakon uzročno-posledičnih odnosa stalno deluje – to i jeste zakon karme. Iz svakog našeg delovanja vuku se uzročno-posledične niti u prošlost i budućnost. Ukupnost energija svih naših delovanja određuje kakav će biti naš sledeći dolazak na ovaj svet. Drugim rečima, sada svako od nas živi okolnosti koje su u velikoj meri određeni delovanjama u prethodnim otelovljenjama.

Sam naziv “karma” potiče od sanskritske reči “kri” – raditi.

U zavisnosti od toga šta je osoba “zaradila” tokom prethodnih života, njegova karma, koja određuje formu sledećeg rođenja i obrisa sledećeg života, može biti dobra, loša ili mešovita.

Dobra karma je ona koja rezultira pročišćenjem uma. Možemo reći da se um oslobađa „šljake“ – svih posledica loših, bolnih, sebičnih misli. Vlasnik dobre karme doživljava sreću u periodu između smrti i sledećeg rođenja u fizičkom svetu.

Ako se karma dobro uradi, onda sa sledećim povratkom u zemaljski život, osoba dobija mogućnosti za dalje poboljšanje, pročišćavanje uma. Zahvaljujući dobro odrađenoj karmi, ona „prelazi u sledeći razred“, pravi još jedan korak ka savršenstvu i oslobođenju. Pristojno radeći svoju karmu, redovno obavljajući zadatke i uspešno polažući „ispite“, osoba stiže do vrha: prelazi granice „kruga ponovnog rođenja“, oslobađa se lanaca uzročno-posledičnog zakona i stiče istinsku slobodu i istinsko blaženstvo.

Kao rezultat loše karme, čovekov um postaje „začepljen“, postaje sve manje čist. Ako je karma izvršena veoma loše, nedostojno, onda se čovek nečistog uma ponovo vraća na ovaj svet na niži stepen razvoja. Pri novom rođenju, vlasnik loše karme je odbačen: uslovi njegovog novog života su teški i nečisti, puni su prepreka za duhovni rast i usavršavanje.

Drugim rečima, put dole u ​​ovom životu neće dovesti ni do čega drugog, osim da oteža karmu u sledećem životu: onaj ko svoju karmu nije pravilno odradio, nastaviće da se suočava sa sve više i više poteškoća u budućnosti.

Postoji i treća vrsta karme – mešovita, ili „delimično loša”. Rezultat mešovite karme je da se um u nekim aspektima čisti, dok u drugim postaje prljaviji. U intervalima između rađanja u fizičkom svetu, vlasnik mešovite karme neko vreme doživljava patnju, a neko vreme uživa u srećnijim višim sferama. Ponovo se rađa u fizičkom svetu, on živi novim ljudskim životom, ponavljajući „lekcije“ iznova i iznova i ispravljajući greške.

Roditi se kao ljudsko biće velika je sreća, zaista jedinstvena prilika. Zaista, zahvaljujući prisustvu svesti, razvijenog intelekta, volje, sposobnosti da se realizuje, čovek može da prekine uzročno-posledične lance, da izađe iz ciklusa samsare, da postigne oslobođenje i blaženstvo. Zapamtite da je vaš život srećan uspeh, prilika da napravite bar određeni broj koraka uvis, do blistavih vrhova.

Kako biste zaustavili negativnu karmu, morate je očistiti.

Neki veruju, na primer, da priznanjem neutrališemo dejstvo karme. Ovo nije sasvim tačno. Karmički zakoni za neutralizaciju negativne karme pretpostavljaju stvaranje iste karme, ali sa znakom plus. Ovde je ista fizika – za razliku od negativnih dejstava, pozitivna dejstva moraju biti izvršena. U ovom slučaju negativna karma se može neutralisati. Mada, bez iskrenog pokajanja, čovek neće ni pomisliti da čini dobra dela.

Čak i ako ste napravili negativnu karmu čineći deset zala ili druge nepristojne radnje, nema potrebe da živite u strahu, anksioznosti i depresiji.

Vaš izlaz je da odmah preduzmete radnje i dela koja doprinose čišćenju karme.

Negativna karma mora biti očišćena pre smrti. Ovo je veoma važno!

KARMIČKI ČVOR

Prema klasičnim konceptima, karmički čvor je situacija u kojoj se duše umrlih ljudi, koji su u nekom od prošlih života stvorili problematičnu situaciju, ponovo okupljaju i pokušavaju ponovo da reše isti problem. Štaviše, u odnosu na prošlost, situacija može postati kao u ogledalu. Bivši silovatelj postaje žrtva, žrtva dobija moć nad njim. I tako dalje – zavisno od toga ko je šta idealizovao i prekršio.

Karmički čvorovi se vezuju u konfliktnim situacijama kada jedna (ili više) osoba počini nasilje (ili ozlojeđenost) prema drugoj osobi. Primer je silovanje, ubistvo ili ranjavanje, huliganizam, premlaćivanje, krađa ili pljačka sa dugoročnim posledicama po žrtvu, oštećenje imovine ili drugi teški prekršaj.

Uvređena osoba umire ne oprostivši zlostavljaču – time se vezuje karmički čvor.

U narednim životima, oni će se sretati sve dok uvređena osoba ne oprosti svom zlostavljaču.

Štaviše, čvor nije uvek vezan za gore navedene događaje. I to samo kada jedna od strana u sukobu smatra da je nepravedno uvređena. Ako ona smatra da je događaj nesreća ili kazna za neki greh, onda čvor obično ne nastaje.