Božanska Soba

Kada se nečega bojite, sumnjate u nešto, brinete, strepite, uznemireni ste jako ili osećate strah…

Samo uđite u

Božansku Sobu za hitne slučajeve

Visokovibraciona Božanska tehnologija BRZO, JEDNOSTAVNO i IZUZETNO  EFIKASNO

Zaštita i blagoslov desnice Božje

Ako se nečega bojite, sumnjate u nešto, brinete previše, strepite ili osećate strah… Božanska Soba za hitne slučajeve uništava sve negativne emocije i napade panike ODMAH!

Aktivirajte je, naročito u vanrednim situacijama, kao što su verbalni ili misaoni napadi drugih ljudi; kada vas savlada strah ili briga; u svađi; u slučaju iznenadne emocionalne /fizičke slabosti itd. A takođe, i u prisustvu entiteta.

Primenjuje se uživo i na daljinu, kako za samopomoć tako i za pomoć drugima.

ONLINE

Seminar održava: Reiki učitelj, Margarita Milenković

Trajanje seminara 2-2,5 sata

Dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs