Božanska Sila Uklanjanja

ZAISTA MOĆNO

BOŽANSKA SILA

Uklanjanja i Privlačenja

IZVOR – TVORAC

Universalne, svestrane, višenamenske, svedimenzionalne

Božanske energije

Na vašu molbu i nameru, Božanska Sila Uklanjanja ukloniće sve, šta god je potrebno!  Za vas, za druge ljude – za vaše bližnje i za vaše klijente.

Za vaše okruženje, za odnose, situacije, životni i radni prostor, gradove, čak i čitave regione. Ukloniće Sve – prepreke, probleme, poteškoće, negativne ljude, loše okruženje, predmete, nepotrebne odnose, teške situacije, loše navike, višak kilograma… itd.itd.

Na vašu molbu i nameru, Božanska Sila Privlačenja privučiće sve, šta god je potrebno!  Za vas, za druge ljude – za vaše bližnje i za vaše klijente.

Za vaše okruženje, za odnose, situacije, životne ili radne prostore, gradove, čak i čitave regione. Privućiće Sve –  dobre navike, nove mogućnosti, potrebne ljude, okruženje, predmete, odnose, situacije, novac, povoljne prilike, resurse… itd.itd.

Ove energije poseduju svoj vlastiti intelkt i svoju inteligenciju. Ove energije aktiviraju se u bilo kojim situacijama i bilo kojim uslovima, a nakon već 5 minuta počinju da deluju snažno i duboko na svim nivoima.

Božanska Sila Uklanjanja i Božanska Sila Privlačenja, to su moćne energije Novog Vremena, energije novog, do sada nepoznatog u svetu formata, ove energije dolaze direktno od Tvorca.

ONLINE

Vreme rada s energijom: 5-15 minuta

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara: 3 sata

Dobija se: 2 skripte

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojevi telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

ili na mejl: aida@reiki.rs