Božanska sila otvaranja i punjenja

Direktno od Tvorca

ZAISTA MOĆNO

BOŽANSKA  SILA Otvaranja

BOŽANSKA SILA Punjenja

IZVOR – TVORAC

Universalne, svestrane, višenamenske, svedimenzionalne

Božanske energije

Na Vašu molbu i nameru, Božanska Sila Punjenja napuniće sve, šta god je potrebno, time šta je potrebno!  Za Vas, za druge ljudi – za vaše bljižnje i za vaše klijenti…

Za Vaše okruženje, za odnosi, situacije, životne ili radne prostori, gradovi, čak i čitave regione… Napuniće Sve i Svime –  zdravljem, mladošću, mirom, usehom, novcem,  lepotom, autoritativnošću, privlačnošću, harizmom, čistoćom, dobrotom, sigurnošću,  svim potrebnim resursama, uključujući potrebne ljudi i povoljne prilike, itd.itd.

Božanska Sila Punjenja to je močna energija Novog Vremena, energiaj novog, do sada nepoznatog u svetu formata, ova energija dolazi direktno od Tvorca.

Na Vašu molbu i nameru, Božanska Sila Otvaranja otvoriće sve, šta god je potrebno!  Za Vas, za druge ljudi – za vaše bljižnje i za vaše klijenti… Za Vaše okruženje.

Otvoriće sva vrata, otvoriće potrebne puteve ka uspehu i sreći.

Otvoriće načine rešavanja problema i zadataka. Otvoriće u Vama i drugima posebne talente i darovi. Otvoriće za Vas Izvor mira i zadovoljstva. Otvoriće Izvor prihoda i Izvor novca. Otvoriće sve potrebne resurse i sve lepe mogučnosti biće za Vas otvorene. “Otvoriće oći“ Vama i drugima kada je potrebno videte Istinu i mati uvide za bolje i lakše kretanje životom. 

Otvoriče Vaše srce za Ljubav i srca drugih otvoiće za Vas. Otvoriće  um za Svetlost, a Dušu za Radost. Itd. Itd.

Ove energije poseduju svoj vlastiti intelkt i svoju inteligenciju. Ove energije aktiviraju se u bilo kojim situacijama i bilo kojim uslovima i nakon već 5 minuta počinju da deluju snažno i duboko na svim nivojima.

Božanska Sila Otvaranja i Božanska Sila Punjenja to su močne energije Novog Vremena, energije novog, do sada nepoznatog u svetu formata, ove energije dolaze direktno od Tvorca.

ONLINE

Vreme rada s energijom: 5-15 minuta

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara: 3 sata

Dobija se: 2 skripte

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojevi telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

ili na mejl: aida@reiki.rs