Reiki Anđela Čuvara

ŠTA JE ENERGETSKA TEHNIKA REIKI ANĐELA ČUVARA


EFEKTI:

• Povezivanje sa svojim Anđelom Čuvarem. Otklanjanje svih mogućih prepreka koje su do sada sprečavale slobodnu konekciju s Anđelom Čuvarem;
• Dobijanje sigurnog vođstva i upućivanja, kao i svetlosne božanske zaštite, od svog Anđela Čuvara;
• Pomoć i podrška Anđela Čuvara u sprovođenju autotretmana ili tretmana za druge, kao i u svim aktivnostima kojima se osoba bavi na bilo koji način, u sprovođenju važnih razgovora, pregovora, izvođenja poslova itd;
• Mogućnost primanja energije Anđela Čuvara u vidu tretmana za uspostavljanje mira, spokoj duha, zadovoljstva ili promene raspoloženja ili stvaranja novog mentalno-emocionalnog stanja;
• Pomoć drugoj osobi u povezivanju sa njenim/njegovim Anđelom Čuvarem, kako bi osoba dobila potrebno vođstvo i zaštitu;
• Pomoć Anđela Čuvara u svakom energetskom radu koji osoba sprovodi, uključujući harmonizaciju odnosa i situacija, ali i postizanju ciljeva. Mogućnost uključivanja Anđela Čuvara drugih ljudi koji su učesnici odnosa ili situacija koje isceljujemo;
• Pomoć Anđela Čuvara u svemu što je na bilo koji način u vezi sa otvaranjem puteva i mogućnosti koji su nam potrebni za napredak u životu i duhovnom razvoju.


Tehničke informacije:

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković
Trajanje seminara: 3 sata
Na seminaru se dobija: skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora Udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi:
na brojeve telefona: 065/905-22-22 i 065/235-9991 (pon-pet od 09 do 17 časova)
ili na e-mail adresu: aida@reiki.rs