Arheje

ŠTA JE ENERGETSKA TEHNIKA ARHEJE

Već smo se dobro upoznali sa Arhanđelima, moćnim, veličanstvenim bićima koji personifikuju Božanske atribute u svom služenju Čovečanstvu na Zemlji. Oni se neumorno trude, uništavajući zlo i podržavajući Dobro.

Svaki Arhanđeo ima svoju Božansku dopunu, svoj Blizančevi Plamen, isto kao i ljudi, s tim da su Arhanđel i njihove Božanske polovine, Arheje spojene u jednu Božansku harmoničnu celinu, a mnogim ljudima ovo tek predstoji tokom njihovih životnih putovanja, a možda i tokom ne samo jednog života.

Arheje i Arhanđeli zajedno usmeravaju i fokusiruju svoju žensku energiju i njome uravnotežuju muški princip Arhanđela. Oni su Alfa i Omega, polarnost određenog Božanskog Zraka Duhovne Svelosti, na kojem zajedno služe.

Arhanđeli i Arheje zajedno predstavljaju Blizančevi Plamen, potpunu ravnotežu osnovnih principa i energija.

ArhejeIz Arhanđeoskog (Anđeoskog) Reikija nama su poznata zaduženja Arhanđela i Božanski kvaliteti koji su predstavljeni određenim Božanskm Zrakom i koje svaki Arhanđeo prenosi ljudima u procesu svake, i najmanje, interakcije. Arhanđeli, pre svega, predstavljaju kvalitete muške energije, što jeste Svest, Alfa, Duhomaterija. S druge strane, Arheje prezentuju kvalitet ženskih vibracija, što se uvek odnosi na pojam Energije, Omega – Fizičke Materije.

Zahvaljujući pridruživanju Arheja nama već poznatim Arhanđelima, mi ljudi dobijamo energiju posebnog kvaliteta koja nam je neophodna za rešavanje određenih problema (zadataka), za razrešenja najtananijih pitanja Duše, i uz čiju pomoć možemo da učimo kako na nivou tela, uma i svesti, tako i na nivou Duha i Duše. Uz pomoć različitih energija koje nama postaju dostupne zahvaljujući interakciji s Arhejama, možemo istovremeno i poboljšavati kvalitete svojih stanja i svog života, a istovremeno možemo i učiti kroz te procese, razumeti svaku pojavu u svom životu i potrebu kako svoje ljudske prirode, tako i potrebu svoje prirode Božanske. Na takav način duhovna evolucija, napredak i progres u samorazvoju imaju tendenciju da dosegnu brzo, lako i bezbedno svoje najviše nivoe.

Arheje i  Arhanđele možemo pozivati i s njima uspostavljati saradnju istovremeno, a možemo se i potpuno zasebno družiti sa ovim moćnim Svetlosnim energijama. Sve što nam je poznato od efekata koje Arhanđeli proizvode, postaje još moćnije, značajnije i efikasnije, kada sjedinjujemo moći Arhanđela i njihovih Arheja u jedno.

Raditi s ovim enegrijama je jednostavno, ugodno, lako i zabavno. Tokom svojih praksi mi uvek možemo istraživati i razvijati svoju saradnju unedogled.

Arhanđeli su zajedno s Arhejama došli na ovaj svet milionima godina pre nas kako bi postali naši prvi učitelji na duhovnom putu. Oni su kao Božanske arhitekte koje Bog koristi kako bi napravio nacrte i planove svojih Božanskih projekata, a tačnije – utemeljio Božanski Plan na Zemlji.

Arhangel-Zadkiil-i-Sveta-AmetistaArhanđeli i Arheje predstavljaju „kosmičke građevince“, inženjere i konstruktore veličanstvenog Razuma Svemira. Oni stvaraju svetlosni most koji ih vodi  našim ljudskim umovima, i uz naše najmanje duhovno naprezanje sjedinjeno s jasnom, snažnom Namerom oni od nas stvaraju Božansku Svetlosnu kopiju, od najmanjeg do najvećem u nama.

Svi Arhanđeli i Arheje, kao i njihovi anđeli, predstavljaju, takođe, iscelitelje koji nam dolaze u pomoć kao Majstori Božanske svetlosne hirurgije, kako bi popravljali i „krpili“ naše duše i četiri donja tela: eterično, mentalno, emocionalno i fizičko.

Zamislte kakvu moć poseduju ova Svetlosna Božanska bića koja tokom miliona godina nisu radila ništa drugo osim što su utvrđivali realnost Boga i proširivali Duhovnu Svetlost u sebi i oko sebe!

Zbog toga, kada su Arhanđeli i Arheje zajedno ispred nas oni nama služe, pročišćavaju nas pomoću transmutacije, neizmerno povećavajući sakupljenu Svetlost. Kada koristimo ovu energetsku podršku na pravi način, uz ova prekrasna Božanska bića možemo ostvariti veliki napredak u svom svakodnevnom životu i na duhovnom putu.
Pozivamo prijatelje Arhanđela i Anđela da se zbliže i združe s Arhejama koje su Blizančevi Plamen nama poznatih Arhanđela. Arheje ne samo da poseduju svoje zasebne kvalitete, ispunjavaju svoja zaduženja u saradnji s ljudima, pojačavaju dejstvo energija Arhanđela i ubrzavaju rezultate, već nam, takođe, prenose Božanske nauke umeća stvaranja sudbine i produhovljavanja života.


EFEKTI

Lista efekata koji proističu iz rada s Arhejama (koja je uključena u priručnik, bogat novim fantastičnim tehnikama) toliko je dugačka da može ličiti na zasebni manji priručnik, te stoga ovde nije prikazana. Jedna od najnadahnjućujućih je tehnika „Nebeski Univerzitet“ koja nam omogućava duhovno putovanje na energetska polja gde obitavaju Arhanđeli i Arheje i gde ljudska Duša sakuplja znanja.

Seminar podrazumeva 7 Inicijacija koje podešavaju osobu na novi Arhanđeoski simbol i na energije Arheja:
Vere, Nadežde, Marije, Kristine, Ljubavi – Milosrđa, Avrore i Ametiste.


USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Kontraindikacije i mere opreza, kao i proces čišćenja, ne postoje.
Uslov za pohađanje seminara je završeni Anđeoski Reiki.


Tehničke informacije:

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković
Trajanje seminara: 9 sati
Na kraju seminara dobija se: priručnik i karte Arheja

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi,
na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235- 999-1
ili na e-mail adresu: [email protected]