Arhanđeo Čamujil

ARHANĐEO ČAMUJIL – SEĆANJE NA SAVEZ TVOG JA S TVOJOM DUŠOM

Vreme u kojem živimo nudi nam mnoga duhovna otkrića koja se brzo menjaju i ispunjavaju Svetlošću ne samo tanke nivoe, već i materiju. Pored ostalih retkih i blagorodnih nebeskih darova, pojavila se i unikatna mogućnost Inicijacije – aktivacije visokofrekventne energije petog nivoa Arhanđeo Čamujil – sećanje na savez tvog Ja s tvojom Dušom. Potok Svetlosne Energije, koja se uliva u sva tela Inicirane osobe, nastaviće se tokom 21 dana i noći neprekidno.

Arhanđeo Čamujil smatra se najvećim zvezdanim Kosmičkim tetraedrom Svemira. On je Kosmička Svetlost, čista Ljubav. U toj visokofrekventnoj energiji Arhanđeo Čamuji povezuje svakoga od nas sa svojom Dušom i to menja SVE.


EFEKTI
:

• Svetlosna vibracija prodire u sve nivoe tvog Ja i donosi isceljenje u sve tvoje inkarnacije – u prošlost, sadašnjost i budućnost;
• Ćelije će biti oslobođene «hormona smrti»;
• Duboke pozitivne regenerišuće promene na ćelijskom nivou;
• U ćelijama se aktivira program samoregulacije i samoregeneracije;
• Punjenje čakri najnovijom energijom;
• Masivno proširenje tvog Svetlosnog Tela;
• Otpuštanje svih duhovnih sumnji.


Tehničke informacije:

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković
Trajanje seminara: tri sata

Uslov za pohađanje seminara ne postoji.

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora Udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi:
na brojeve telefona: 065/905-22-22 i 065/235-9991 (pon-pet od 09 do 17 časova)
ili na e-mail adresu: aida@reiki.rs