Obuka Anđeoski Reiki

U Anđeoskom (Ruskom) Reikiju ne postoje stepeni tj. nivoi obuke kao u klasičnom Usui Reikiju. Jedan edukativni seminar podrazumeva kompletno prenošenje znanja iz ove oblasti, znanja kojih je dovoljno za ceo život.

Obuka je namenjena svim zainteresovanim za savladavanje, pratikovanje i primenu Anđeoskog Reikija, u svrhu duhovnog i ličnog razvoja, samopomoći, pomoći drugima i u cilju realnog poboljšanja kvaliteta života.

Obuku za Anđeoski Reiki može da upiše svaka osoba bez izuzetka.
Uslovi za upis i savladavanje Anđeoskog Reikija ne postoje, kao što ne postoji ni uzrasna ili bilo koja druga ograničenja.

Anđeoski Reiki je jedan od Reiki stilova koji je veoma popularan u Rusiji, Americi i u pojedini zemljama Evrope.
Jedan je od najprihvaćenijih Reiki stilova jer je jednostavan, lako primenjiv, pogodan za sve uzraste, a njegove mogućnosti pokrivaju sva polja ljudskog života.

U Anđeoskom Reikiju NE POSTOJE KONTRAINDIKACIJE niti mere opreza, a poznati proces čiščenja, kao takav, je sasvim odsutan. Energetske vibracije u Anđeoskom Reikiju su veoma nežne i lake, a istovremeno su dosta snažne i jasno osetne.

Pred polazak na obuku ne postoji potreba za specijalnom pripremom, niti za Reiki tretmanima, a nije neophodno biti ni Reiki praktičar bilo kog nivoa Usui Reikija. Ne postoji nijedan preduslov za polazak na obuku Anđeoskog Reikija.


PROGRAM OBUKE ZA ANĐEOSKI (RUSKI) REIKI

Tokom seminara vrši se prenos teoretskih, energetskih i praktičnih znanja:

• Upoznavanje s osam Univerzalnih energetskih nivoa, s njihovim karakteristikama i mogućnostima;
• Savladavanje praktičnih znanja vezano za konektovanje i primenu energetskih vibracija svakog određenog nivoa u skladu sa potrebama praktičara;
• Upoznavanje s osam simbola – formula pokretanja energije, osam klučeva za konektovanje s odgovarajućim Univerzalnim energetskim nivoima;
• Savladavanje praktičnih znanja vezano za aktivaciju energetskih formula i njihovu primenu;
• Mentalna aktivacija;
• Inicijacije – „Podešavanja“ praktičara, proces prenošenja energetskih znanja;
• Savladavanje umeća sprovođenja autotretmana i tretmana za druge, svih vrsta:
• Parcijalni autotretman i tretman za druge
• Meditativni autotretman
• Tretman na daljinu za druge
• Spiritualni autotretman i tretman za druge
• Rad sa životnim ili poslovnim prostorom. Energetsko čišćenje prostora, isceljivanje i harmonizacija, ciljno programiranje prostora za Ljubav, Zdravlje i Blagostanje;
• Isceljivanje i harmonizacija međuljudskih odnosa;
• Usmeravanje pozitivne energije u budućnost ili u planirane situacije i događaje;
• Harmonizacija psiholoških stanja vezanih za prošlost;
• Savladavanje tehnike za pomoć u isceljivanju štetnih navika u razmišljanju, ponašanju, u ishrani i u načinu života generalno;
• Savladavanje tehnika energetske podrške u pokretanju i ostvarivanju životnih ili poslovnih projekata;
• Savladavanje tehnika za rad na postizanju ciljeva;
• Savladavanje tehnike „zaštite“;
• Rad s decom u cilju unapređenja psihofizikog stanja i kreativnog razvoja;
• Primena i usklađivanje Anđeoskog Reikija s Usui Reikijem;


Tehničke informacije
:
Trajanje seminara 10 sati.
Seminar održava: Reiki Master-učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara polaznici dobijaju: sertifikat o završenoj obuci za Ruski (Anđeoski) Reiki, Anđeoske karte i priručnik

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi,
na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235- 999-1
ili na e-mail adresu: [email protected]