Anđeoski Reiki

Trenutno na svetu postoji preko 30 stilova Reikija koji su potekli od izvornog, tradicionalnog Usui Reikija.
Svi stilovi su bazirani na primeni Životne energije u svrhu unapređenja psihofizičkog stanja i kvaliteta života. Međusobno se razlikuju prilazima, formulama pokretanja energije i ciljnim usmerenjem na određene aspekte ljudskog bića i života, a takođe, načinima sprovođenja Inicijacije – procesa podešavanja na energetske vibracije, procesom prenošenja sposobnosti kanalisanja Životne energije.


ŠTA JE ANĐEOSKI REIKI (RUSKI REIKI)

Anđeoski Reiki je jedan od Reiki stilova koji je veoma popularan u Rusiji, Americi i u pojedinim zemljama Evrope.
Anđeoski Reiki je jedan od najprihvaćenijih stilova jer je jednostavan, lako primenjiv, pogodan za sve uzraste, a njegove mogućnosti pokrivaju sva polja ljudskog života.

Ovaj Reiki stil može biti dobar početak za svaku osobu koja želi da kroz energetski rad pomaže sebi i svojim najbližima, da poveća nivo kvaliteta svog života kao i da se nauči transformisanju svojih ličnih energija, a time i energija svoje sudbine na bolje.
Anđeoski Reiki se primenjuje jednako i bez ograničenja, kako u cilju samopomoći tako i u cilju pomoći drugim ljudima.

Etika u Anđeoskom Reikiju koncipirana je tako, da za njom ne postoji vidna potreba, jer svaki rezultat je uvek u skladu s Višim Dobrom ljudskog bića. Drugim rečima, ukoliko Dobre namere praktičara nisu u skladu s Univezalnom Ljubavlju i Mudrošću, rezultat rada će uvek biti u skladu sa ta dva pojma. Iz ovoga proističe da pomoću Anđeoskog Reikija nikako ne može biti nanesena šteta ni sebi ni drugome. Energija ne može biti iskoriščena u pogrešne svrhe, ni pod kojim uslovima, niti može biti narušena slobodna volja druge osobe.
Takav prilaz daje mogućnost primene Anđeoskog Reikija u cilju pomoći drugim ljudima bez njihove saglasnosti.

Praktikovanje Anđeoskog Reikija osvetljava životni put čoveka oplemenjujućom svetlošću, daje priliv novih snaga i nadahnuće za nove početke, podiže nivo svesti, razvija saosećanje, mudrost i ljubav, a takođe prikazuje konkretne pozitivne rezultati u praktičnim, životnim situacijama.
Daje osećaj zaštićenosti i sigurnosti u sutrašnji dan, jer tokom primene ovog Reiki stila mi vidimo kako se stvari menjaju nabolje, osećamo da možemo istinski i snažno uticati na okolnosti svog života, rešavati probleme mnogo lakše nego što je to bilo pre. Naš životni put postaje vidno lakši i predviđeniji, mi sigurnije koračamo svojim životom iz dana u dan, jer jasno osećamo, kao nikada pre, da čitav Univerzum je na našoj strani.


Primena Ruskog (Anđeoskog) Reikija daje ljudima mogućnost da imaju sve manje stresnih situacija, neočekivanih turbulencija, ili neprijatnih preokreta, da odahnu od nerešivih problema, i učine svoj život tečnim kao mirna reka, a svoje životno putovanje prijatnom avanturom.

Anđeoski Reiki se jako dobro usklađuje s Usui Reikijem, kao i sa svakom postojećom metodom komplementarne medicine. Ubrzava dejstvo metode, poboljšava efikasnost, ublažava eventualne simptomi čišćenja nakon Usui Reiki Inicijacija ili tretmana.

Anđeoski Reiki ne samo da je kompatibilan s Usui Reikijem, već je ovaj stil odlična dopuna za primenu svih tehnika Usui Reikija. Posebno se preporučuje Reiki terapeutima i Reiki učiteljima, kao i svim osobama čiji posao se bazira na radu s ljudima. Primena tehhnika Anđeoskog Reikija podiže na potpuno novi, efikasniji nivo, bilo koji energetski rad u cilju unapređenja psihofizilkog stanja i poboljšanja kvaliteta života.

Tokom primene Anđeoskog Reikija, energija ostvaruje svoje snažno delovanje prvenstveno kroz aurično polje ljudskog bića, kao da se kreće spolja, stoga prikazuje posebno produktivan uticaj na rešavanje raznih problema, na međuljudske odnose, raznorazne situacije – i uopšte životne okolnosti.

Obuka u Arhanđeoski Reiki podrazumeva prenos teoretskih, praktičnih i energetskih znanja. Energetska znanja podržana su sa 8 simbola – formula pokretanja energije, koji predstvaljaju energetske ključeve za određeni energetski nivo i prenose se osobi pomoću Inicijacije tj „Podešavanja“ praktičara na određene vibracije, u skladu s određenim energetskim poljem. To je razlog zašto ovaj stil vrlo često metaforički nazivaju „Ključevima za ulaz u Anđeoski svet“. Praktikovanje Anđeoskog Reikija predstavlja rad s Višim Univerzalnim enegetskim poljama Ljubavi i Mudrosti.


USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Proći obuku i baviti se Anđeoskim Reikijem u cilju samopomoći, pomoći drugim ljudima i poboljšanju kvaliteta života, može svaka osoba, bez izuzetka, bez predznanja i bez predispozicija.

Pred polazak na obuku ne postoji potreba za specijalnom pripremom, niti za Reiki tretmanima, a nije neophodno biti ni Reiki praktičar bilo kog nivoa Usui Reikija. Ne postoji nijedan preduslov za polazak na obuku Anđeoskog Reikija.

U Anđeoskom Reikiju NE POSTOJE KONTRAINDIKACIJE niti mere opreza, a poznati proces čiščenja, kao takav, je sasvim odsutan. Energetske vibracije u Anđeoskom Reikiju su veoma nežne i lake, a istovremeno su dosta snažne i jasno osetne.