Ametistovo polje roda

Februar 2024 godine je vreme karme Roda!

Preobraziti genetske negativne programe znači okrenuti novi list u Knjizi Života svog Roda i u svom životu!

Zapisi Akaši vašeg Roda

RaShan-TaiRa, Sirius, vibracije 1111 i više

Pišite novu sudbinu za sebe i svoje bližnje

“AMETISTOVO POLJE RODA“

Dvodnevni seminar sa Inicijacijom i praktičnim radom 

Transformišući genetske programe mi dobijamo velike nove resurse, dobijamo podršku Duha svog Roda i svoje porodice, unapređujemo svoj život u svim oblastima, a pre svega na polju zdravlja, ljubavi, posla i novca 

Na seminaru:

  • saznaćete o konkretnom uticaju svakog od 7 kolena Roda na vas i na vaš život
  • sve o Zakonima sistema Roda
  • o narušavanju Zakona Roda i o uticaju toga na život
  • primićete Inicijaciju u energiju “Ametistovo polje Roda“
  • Zajedno ćemo proći kroz proces pročišćenja nepovoljnih programa svakog od 7 kolena vašeg Roda

Metoda je namenjena čišćenju i lečenju energija predaka po majčinoj i očevoj liniji u svim dimenzijama, inkarnacijama i varijacijama, a koje smo primili u svoje polje i nosimo i time određujemo svoje životne okolnosti, te prenosimo svojoj deci i unucima, svim budućim pokolenjima. 

Energija omogućava da se dođe do osnivača porodice, Čuvara porodice i vaših ličnih Čuvara. te uz njihovu moćnu energetsku pomoć po kratkom postupku do ozdravljenja energija u Rodu, pročišćenja genetičkog stabla od teških negativnih programa, a time do  lepog, dugog i na svim poljima uspešnog života za sebe i svoje bližnje.

Pomaže da se razumeju i izleče programi predaka, traume, blokade, ugovori, da se ponište svi negativni zaveti, obećanja, kletve, sve moguće štete itd. Sve što otežava sadašnji život i sprečava lakoću i Obilje života na Zemlji.

Pri radu sa energijom dobijamo poklone i blagoslove porodice, u vidu neočekivanih i jako povoljnih dešavanja i preokreta, dolaska potrebnih ljudi i veza, otvaranja novih potrebnih puteva i retkih mogućnosti, a takođe, opšteg olakšavanja života. 

Možete raditi i sa zemaljskim i sa zvezdanim rodom i dobiti podršku sa obe strane.

Obnavlja geneološko porodično stablo, regeneriše energiju u Rodu čoveka, na takav način poboljšava i jača zdravlje, produžava život, daje uzlet na polju materijalnog bogatstva, ujedinjuje članove porodice i harmonizuje njihove odnose.  

Možete pronaći i ojačati izgubljene porodične veze. Tokom rada s energijom, možete ući u različite grane verovatnoće vaših inkarnacija

Energiju možete primenjivati po želji i potrebi, možete da pomognete i drugim ljudima, kontaktno i na daljinu.