12 nivoa zaštite

Dvanaest nivoa zaštite za vas i sve vaše najdraže

Energetska tehnika 12 nivoa zaštite sastoji se od 12 slojeva veoma moćne visokovibracione energije koja  je Svetlost i Ljubav Boga, Višeg Ja, Vaznesenih Vladika, svetaca, vatrenih Serafina i Heruvima, Anđela i Arhanđela, kao i Elementalnih sila Zemlje. Ona je zaštita za nas od strane svih Sila Svetlosti.

Nakon Inicijacije ova energija se aktivira izgovaranjem specijalne rečenice, te otvara svuda oko osobe i iznad nje, u vidu zaštitne kupe s najvišom tačkom Svetlosti visoko iznad glave, pa sve do zemlje gde se prostire širokim krugom oko nje. Energija pokriva sve nivoe ljudskog organizma (fina tela i fizičko telo), a ujedno i sve bližnje osobe koja sprovodi tehniku.

Takva zaštita pokazala se kao efikasna u različitim situacijama i prilikama, kao i u slučaju zaštite od telesnih (fizičkih) opasnosti.

Postavlja se jednom dnevno (ne preporučuje se da se postavlja više od 2 puta na dan).

Uslov ne postoji.

Seminar održava Reiki učitelj Margarita Milenković.

Trajanje seminara: 1-1,5 sat.

Dobija se: skripta.

Ovaj seminar biće održan samo tokom vanrednog stanja.

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

ili na mejl: aida@reiki.rs.