Važni datumi i arhiva

VAŽNI DATUMI I ARHIVA VESTI

• U Srpskom lekarskom društvu, 22. decembra 2014, održana je Reiki radionica za lekare, članove Srpskog lekarskog društva. Radionicu je održala Reiki Učitelj Margarita Milenković i predsednica Reiki podsekcije Mr sci. med. dr Veroslava Stanković.

 

• Počasna predsednica udruženja “Reiki Srbije”, Reiki Master-učitelj Margarita Milenković, 12. jula 2014. godine, sa najvećim uspehom kompletirala je višu obuku “Usui Reiki Shiki Ryoho”, sistema prirodnog lečenja, pri Reiki Univerzitetu u Moskvi, u Rusiji, i stekla zvanje: Usui Reiki Grand Master-učitelj.

 

• Upravni odbor udruženja “Reiki Srbije” srdačno zahvaljuje Mr sci. med. dr Danijeli Drašković Radojković na velikom doprinosu koji je dala našem udruženju. Podržavamo je u nameri da se posveti doktorskoj disertaciji i želimo joj u tome puno uspeha. Njene dosadašnje odgovornosti, od 03. jula 2014. preuzeće Mr sci. med. dr Veroslava Stanković, spec. ishrane zdravih i bolesnih.

 

• Sastankom Srpskog lekarskog društva 03. decembra 2012. konstituisana je Sekcija za tradicionalnu medicinu na čelu sa Prof. dr Vukom Stambolovićem. Najbrojnija podsekcija je Reiki koju čine lekari, članovi udruženja “Reiki Srbije”, a koju u predsedništvu sekcije predstavlja Mr sci. med. dr Danijela Drašković Radojković.

 

• Prof. dr Vuk Stambolović, potpredsednik Komisije za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije i Aktiv lekara udruženja “Reiki Srbije” uz podršku Srpskog lekarskog društva, 06. septembra 2012. su pokrenuli formiranje Sekcije za tradicionalnu medicinu.

 

• Zdravstveni savet Srbije, 28. avgusta 2012. akreditovao je kurs za lekare “Tradicionalna medicina u svakodnevnoj praksi”. Kurs više kategorije (5 bodova) osmišljen je od strane udruženja Medical Advanced Project i udruženja “Reiki Srbije”.

 

• Pri udruženju “Reiki Srbije”, 12. marta 2012. formiran je AKTIV LEKARA, Reiki praktičara, u cilju stručnog usavršavanja i integrisanja Reiki metode sa metodama savremene medicine, kao i budućih naučnih istraživanja.

 

• Deset godina udruženja “Reiki Srbije”, 2001-2011.

 

• Dom zdravlja “Stari grad” i udruženje “Reiki Srbije” su akreditovali radionicu za medicinske radnike “Reiki za samopomoć”, pri Zdravstvenom savetu Srbije 01. avgusta 2011.

 

• Margarita Milenković, Usui/Tibetanski/Karuna Reiki Master-učitelj, je od 07. marta 2011. godine zvanično registrovani član Međunarodne Asocijacije Reiki Profesionalaca.

 

• Dom zdravlja “Stari grad” u saradnji s udruženjem “Reiki Srbije” su akreditovali seminar “Reiki – I stepen” pri Zdravstvenom savetu Srbije 30. septembra 2009.

 

• Tradicionalna medicina u Srbiji regulisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05) i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine Beograd, 14. decembra 2007. (“Službeni glasnik RS”, br. 119/07).