Master Svetlosne korekcije

ŠTA JE MASTER SVETLOSNE KOREKCIJE

Pohađanjem seminara Kraniosakralna terapija i seminara Vihor Reiki kompletiraju se uslovi za savladavanje profesije novog vremena i sticanje zvanja: Master Svetlosne korekcije.

Svi praktičari koji apliciraju za dobijanje sertifikata Master Svetlosne korekcije tokom seminara će, takođe, biti inicirani u energiju Vaznesenje 999, koja je uslov za praktikovanje ove Nove profesije.


Master Svetlosne korekcijeEFEKTI:

• Posledice natalne traume lobanje, kičme i nervnog sistema
• Minimalna disfunkcija mozga
• Posttraumatska encefalopatija
• Epileptički sindrom
• Zadrška u prihomotornom razvoju i razvoju reči
• Sistem krvnih sudova
• Hipertenzijski – hidrocefalijski sindrom
• Glavobolje različite geneze
• Posttraumatske gemo i likvorodinamična narušavanja
• Cerebralni sindrom
• Neuopatija nerava glave (lobanje)
• Bronhijalna astma
• Otorinolaringološke patologije
• Sindrom slepočno viličnih nerava
• Idiopatične skolioze
• Zadrška konsolidacije preloma
• Vegetativno-visceralni sindrom
• Diskogeni iritantno reflektorni sindromi s lokalizovanim bolom na nivou vratnih pršljenova kičme i lumbalnog dela leđa
• Estetska medicina
• Dentalna medicina
• Neutralizacija stresa
• Regeneracija i relaksacija centralnog nervnog sistema


O SISTEMU KRANIOSAKRALNA TERAPIJA

Sistem Kraniosakralna terapija predstavlja moćnu dopunu svim procesima isceljenja, unapređenja zdravlja i oporavka, a takođe, preventive i profilaktičkih mera za očuvanje zdravlja. Ova metoda je posebno kompatibilna sa sistemom Vihor, te tako ujedinjene čine profesiju novog vremena.

Podržava sposobnost organizma da se suprotstavlja bolestima, narušavanjima bilo koje vrste, uključujući emocionalna i psihička, snažno utiče na poboljšanje funkcionisanja centralnog nervnog sistema. Efikasno se primenjuje u širokom spektru problema vezanih za disfukciju i bol.

Sistem podrazumeva samopomoć ali i pomoć drugima, kako kontaktno, tako i na daljinu. U određenim uslovima postoji mogućnost tretiranja čak 12 osoba istovremeno. Takođe, postoji mogućnost istovremenog tretiranja sebe i još jedne osobe.


Tehničke informacije:

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković
Trajanje seminara: 3-3,5 sata
Dobijaju se: sertifikat i skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora Udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi:
na brojeve telefona: 065/905-22-22 i 065/235-9991 (pon-pet od 09 do 17 časova)
ili na e-mail adresu: aida@reiki.rs